Byggmaterialförsäljningen viker

By on 23 maj, 2022

Under årets första tre månader minskade omsättningen i den byggmaterielrelaterade handeln.

Nedgången var visserligen marginell, men det finns risk för att utvecklingen under resten av året blir svag med tanke på den vikande konjunkturen, de höga materialpriserna och en sättning på bostadsmarknaden. Detta menar Jens Linderoth, analysansvarig hos affärskonsulterna Navet AB.

Försäljningen i bygghandeln utvecklades mycket starkt under pandemin, med årliga ökningar på omkring 10 procent, så det är inte konstigt om vi får en rekyl. Något som emellertid kan stimulera efterfrågan är de höga energipriserna, som i kombination med stigande räntor, kan innebära att villaägare i första hand prioriterar åtgärder som sänker driftkostnaderna. Vi har sett en ökad värmepumpförsäljning under årets inledning, vilket kan vara ett tecken på en sådan trend. Samtidigt får hushållen det tuffare i och med den allmänna inflationen, vilket håller tillbaka köpkraften.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Navet

You must be logged in to post a comment Login