Apoteksgruppen har god lönsamhet och fokuserar på fortsatt tillväxt

By on 14 februari, 2017

Omsättningen för hela Apoteksgruppen steg med 3,7 % till 3 679 miljoner kronor under 2016, ökningen beror på fler kunder i apoteken jämfört med samma period 2015.

Under det senaste året har ett stort antal utvecklingsprojekt startats som ska bidra till en större marknadsandel. Det handlar dels om ett nytt butikskoncept, förbättrade inköpssamarbeten och en ökad satsning på kompetensutveckling. Vidare pågår ett varumärkesarbete för att tydliggöra Apoteksgruppens unika värden både internt och för kunderna, det kommer att synas externt under 2017.

Vår strategi är tydlig och ligger fast. Vi ska erbjuda våra kunder ett värde i form av rådgivning, bättre butiker och kvalitet än konkurrenterna. Under 2017 ska vi fortsätta att växa och flytta fram Apoteksgruppens position på marknaden, säger Tony Johansson som är vd på Apoteksgruppen.

Proformaresultat för anslutna apotek i Apoteksgruppen*

Mkr Jan–dec 2016 Jan–dec 2015
Omsättning 3 678,5 3 549,0
Bruttovinst 938,5 919,4
Personalkostnader -409,8 -408,2
Övriga rörelsekostnader -357,5 -336,3
Av- och nedskrivningar -63,0 -73,7
Rörelseresultat (EBIT) 108,2 101,2
Rörelsemarginal (EBIT) 2,9 % 2,9 %

* Som om samtliga apotek i kedjan ingick i en koncern

Viktiga händelser under 2016

  • Ett apotek har öppnats i egen regi, på Drottninggatan i Stockholm och ytterligare sju apotek och en filial har anslutits till Apoteksgruppen av befintliga entreprenörer.
  • Ett nytt butikskoncept har tagits fram och testas nu på ett mindre antal pilotapotek. Syftet är att öka igenkänningsgraden och inspirera kunder & medarbetare ännu bättre.
  • Under det gemensamma namnet Akademin har en fortbildningssatsning för apotekschefer och medarbetare lanserats.
  • Ledningsgruppen i serviceorganisationen har förstärkts med nyckelrekryteringar inom detaljhandel, varumärkesstrategi och e-handel.

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding AB lämnade den 14 februari bokslutskommuniké för 2016, och den finns i sin helhet på Apoteksgruppens hemsida.

Mkr 2016** 2015**
Omsättning 269,6 255,0
Rörelseresultat (EBIT) -1,7 -18,6
Periodens totalresultat -0,3 -10,9

**Resultatet avser kvarvarande verksamhet, som är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för lokala apoteksföretagare, och som utgör den långsiktiga organisationen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login