All posts tagged "Tillväxt"

 • Stark tillväxt för dagligvaruhandeln 2020

  Försäljningen i dagligvaruhandeln växte med 7,6 procent under 2020 jämfört med 2019, visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel. Den fysiska försäljningen i butik ökade med 5,2 procent och e-handelsförsäljningen med 94,5 procent. Den starka tillväxten i e-handeln resulterade...

  • Posted februari 6, 2021
  • 0
 • Extra satsning på återstart av Örebro län för jobb och tillväxt

  Det blir en extra budgetsatsning på en återstart av Örebro län för jobb och tillväxt. Det beslutade regionala tillväxtnämnden den 10 december när de fastställde sin budget för 2021. – Under nästa år kommer ett särskilt fokus...

  • Posted december 11, 2020
  • 0
 • Detaljhandeln i Örebro län omsätter 18,8 miljarder kronor

  Detaljhandeln i Örebro län omsatte 18,8 miljarder kronor under år 2019. Jämfört med år 2018 ökade omsättningen i länet med 3 procent. Störst omsättning i detaljhandeln i Örebro län år 2019 hade Örebro med 12,6 miljarder kronor,...

  • Posted september 2, 2020
  • 0
 • Örebroregionens företag visar god tillväxt enligt ny studie

  Näringslivet i Örebroregionen har en god utveckling under perioden 2013-2018 och en mycket god lönsamhet de senaste åren. Regionen har en bättre tillväxt i antalet anställda och företag jämfört med jämförda regioner. Även när det gäller tillväxten...

  • Posted januari 27, 2020
  • 0
 • ​Detta sägs om kulturen i Lindesbergs kommuns nya styrmodell

  ”Tillväxtutskottet ska verka för att fler barn och unga ska upptäcka kultur utifrån sina egna förutsättningar.” Det är vad som sägs om kulturen i Lindesbergs kommuns nya styrmodelll som tills vidare ersätter bland annat det kulturpolitiska programmet. Verksamhetsplan...

  • Posted december 2, 2019
  • 0
 • Offentliga sparandet tydligt lägre än målnivån

  Tillväxten i ekonomin har bromsat in och högkonjunkturen är nu över. Den offentliga sektorns finansiella sparande visar ett underskott på 17 miljarder kronor nästa år och det strukturella sparandet avviker tydligt från målnivån för överskottsmålet. Detta framgår...

  • Posted november 23, 2019
  • 0
 • E-handeln i Norden värd 856 miljarder kronor i år

  Nordiska konsumenter handlar i år för 856 miljarder kronor på nätet, det är en tillväxt med 119 miljarder kronor sedan förra året. – Den nordiska e-handelsmarknaden är alltjämt het. Det är bara en snar tidsfråga innan den...

  • Posted november 16, 2019
  • 0
 • Åtgärder på kort och lång sikt ska locka företag

  Nu startar Nora kommun en dialog med små och stora företag inom kommungränsen. Det är den första åtgärden till följd av det svaga utfallet på Svenskt Näringslivs företagsranking. Branschvisa företagsbesök, information i mail och länk till webben samt...

  • Posted oktober 3, 2019
  • 0
 • Är expansionen av vindkraft hotad

  Vindkraftsindustrin är under extrem tillväxt och produktionen beräknas i år öka med 33% jämfört med förra året enligt prognos från organisationen Svensk Vindenergi. Samtidigt som omkring 600 nya vindkraftverk byggs runt om i landet stoppas många projekt...

  • Posted september 29, 2019
  • 0
 • Food Tech skapar förutsättningar för tillväxt och framtida arbetstillfällen

  Alfred Nobel Science Park presenterar stolt att Food Tech och Annika Grälls uppmärksammats som en av de mest lyckade mötesplatserna i Örebro Food Tech och Annika Grälls premieras för att som mötesplats ha skapat arbetstillfällen och tillväxt,...

  • Posted juni 11, 2019
  • 0