Örebroregionens företag visar god tillväxt enligt ny studie

By on 27 januari, 2020
Arkiv bild.

Näringslivet i Örebroregionen har en god utveckling under perioden 2013-2018 och en mycket god lönsamhet de senaste åren. Regionen har en bättre tillväxt i antalet anställda och företag jämfört med jämförda regioner.

Även när det gäller tillväxten i förädlingsvärde ligger regionen i topp dock något efter Jönköping. Det visar en näringslivsstudie som Business Region Örebro* har låtit analysföretaget Bisnode göra av tillväxten i Örebroregionens företag.

Studien har gjorts för att visa näringslivets utveckling inom bland annat områdena tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Man har också tittat på antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Sammantaget visar studien på god tillväxt i Örebroregionens näringsliv. Studien omfattar 12 951 aktiebolag i länet med sammantaget 77 760 anställda (2018). Jämförelsen är gjord med Jönköpings län, Kronbergs län, Värmlands län, Västmanlands län och Östergötlands län.

Satsningar och långsiktigt arbete ger effekt
– Det är det väldigt roligt att det går bra för näringslivet i regionen och vi ser att de satsningar som har gjorts på universitetet med både läkar- och civilingenjörsutbildning har betydelse, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.

– Vi ser också att vårt långsiktiga arbete med logistikregionen ger effekt. Samtidigt är det en styrka att vi tillsammans arbetar som en gemensam arbetsmarknadsregion och möter upp konjunktursvängningar.

Studien visar också bland annat att:

  • Örebro har en tydlig topplacering i logistikbranschen i jämförelse med benchmarkingsregionerna utifrån antal anställda och tillväxt i förädlingsvärde.
  • Största branscherna i antal anställda är Hälsa/Sjukvård, Byggnadsindustrin, Detaljhandel, Logistik och Verkstad.
  • Örebro är den klart dominerande kommunen när gäller näringslivets storlek. Örebro kommun har en bra tillväxt och lönsamhet liksom kommunerna i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Övriga kommuner har en varierande tillväxt och lönsamhet.
  • Flest nya jobb skapas inom Hälsa/Sjukvård och Byggnadsindustrin.
  • Flertalet av regionens branscher ligger på en lönsam nivå.
  • Nyföretagandet sker främst inom Bygg, Besöksnäring och Företagstjänster.
  • Branschbalansen är relativt bra. Den tillverkande sektorn är relativt stor och det finns en potential att öka den Företagsstödjande sektorn.
  • Befolkningsökningen inom regionen är god och som medel för Sverige.
  • Andelen som har längre utbildning är låg 36% mot medel för Sverige som är 43%

*Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman. https://www.businessregionorebro.se/

Bisnode Simpler Näringslivsanalys mäter konkurrenskraft och tillväxt i ett företag, en del av ett företag, i en kommun, region eller bransch. Analysen mäter tillväxt som ökningen i förädlingsvärde, det vill säga omsättning minus inköp. Konkurrenskraft mäts genom att ställa kostnaden för personal och kapital mot det förädlingsvärde som produceras.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login