Extra satsning på återstart av Örebro län för jobb och tillväxt

By on 11 december, 2020

Det blir en extra budgetsatsning på en återstart av Örebro län för jobb och tillväxt. Det beslutade regionala tillväxtnämnden den 10 december när de fastställde sin budget för 2021.

– Under nästa år kommer ett särskilt fokus inom regional tillväxt ligga på utveckling kopplat till effekterna av pandemin, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden. Det är också glädjande att vi kan satsa ytterligare fem miljoner kronor på bland annat besöksnäringen, industri- och företagsstöd. På det sättet gör vi oss redo för en återstart av samhället.

Bidrar till en kick-start för länet

Stora insatser har gjorts nationellt, både för att överbrygga pandemins akuta verkningar men också för att stimulera en snabb återhämtning. Insatser har också gjorts från Region Örebro län.

– Vi ser nu en möjlighet att göra en extra insats i länet, för att bidra till en kick-start för länets näringsliv, säger Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden. Arbetslösheten stiger där ungdomar och tidigare långtidsarbetslösa är särskilda riskgrupper. Därför är det viktigt att satsa på utbildning som våra folkhögskolor som är oerhört viktiga i den här tiden.

Drivkraft, engagemang och samverkan

– Många branscher är hårt drabbade av pandemin, exempelvis turism- och kultursektorn, säger Bo Rudolfsson (KD), ledamot i regionala tillväxtnämnden och kommunstyrelseordförande i Laxå. Genom vår budget för 2021, med den extra satsningen vi gör, vill vi tillsammans med länets aktörer skapa drivkraft, engagemang och samverkan. Pandemin har också visat sig vara en möjliggörare kring samverkan och samarbeten och det är en kraft vi ska ta tillvara. Nya konstellationer har skapats och existerande samarbeten har förbättras och fördjupats.

Budget 2021

Budgeten för nämnden regional tillväxt omsätter 265 miljoner kronor, nästan hälften av detta, 130 miljoner kronor, läggs på utbildning och arbetsmarknad samt länets två folkhögskolor.

De särskilda satsningarna på fem miljoner kronor
  • Besöksnäring – 200 000 kronor. Kompetensutveckling inom digitalisering för länets besöksnäringsföretag.
  • Digitalisering små och medelstora företag/ hållbar omställning små och medelstora företag – 500 000 kronor. Utökad upphandling av digitaliseringskonsulter i Timbanken.
  • Förstärka ALMIs projekt kring digitalisering av små och medelstora företag. Inventering omställningsinsatser.
  • AI och affärsutveckling och stärka AI Impact lab – 1 miljon kronor,
  • Industri – 1 miljon kronor. Förstärka kommande industrisatsning/hub.
  • Smarta hållbara städer – 100 000 kronor. Pilotprojekt, sammankopplad region, med FWA (fixed wireless access) och 5G förstudie.
  • ALMI – 1 miljon kronor. Extra stöd till ALMI 2021 för att klara rådgivning på grund av Corona.
  • Driftsstöd AGRO Örebro – 500 000 kronor
  • Digital kulturutveckling 200 000 kronor. Utveckling/utbildning för ökad förmåga att nå hela länet, nya grupper.
  • Vuxenutbildning – 500 000 kronor. Stöd till digitalisering av länets vuxenutbildningar.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login