Svensk finansiering till Co-operative Bank of Kenya skapar tillväxt i den privata sektorn

By on 16 februari, 2021
Foto Swedfund

Swedfund tillhandahåller ett långfristigt efterställt lån på 15 miljoner US dollar till Co-operative Bank of Kenya (”Co-op Bank”) för att bygga på bankens utlåning till små och medelstora företag samt projekt inom grön finansiering. Genom att stödja Co-op Bank bidrar Swedfund till jobbskapande och utveckling av den privata sektorn.

Nära hälften av alla små och medelstora företag i Kenya är kvinnoägda och bidrar till cirka 20% av Kenyas BNP.

Inom ramen för den pågående COVID-19-pandemin blir det allt viktigare att banker och andra finansiella institutioner fortsätter att stödja små och medelstora företag, och därmed hela ekonomier genom fortsatt utlåning. Co-op Banks utlåning till små och medelstora företag välkomnas särskilt mot bakgrund av pandemin och dess effekter på MSME (mikro, små, medelstora företag) och kvinnliga företagare.

– Som utvecklingsfinansiär har vi en viktig roll i att stödja starka och sunda finansiella institutioner som Co-op Bank för att hjälpa dem med fortsatt utlåning till lokala företag och entreprenörer. Genom att tillhandahålla långsiktig finansiering till Co-op Bank – som har stark etablering på landsbygden med en tydlig och fokuserad agenda för små och medelstora företag samt grön finansiering – kan vi stödja en inkluderande och hållbar tillväxt, särskilt i svåra miljöer. Dessutom kan vi förstärka våra partners arbete kring ESG-risker och -effekter av utlåning genom att enas om en handlingsplan och bistå i Co-op Banks vidare arbete inom detta område, säger Maria Håkansson, VD på Swedfund.

Co-op Bank är Kenyas fjärde största bank med en betydande rikstäckande närvaro utanför viktiga städer och ett nätverk av 159 bankkontor, 584 bankomater, tillhandahåller finansiella tjänster till 8,8 miljoner kunder. Banken har sina rötter i den kooperativa rörelsen och har en lång historia av utlåning till sparande och kooperativa föreningar (SACCOS), som har varit avgörande för att möjliggöra finansiella tjänster till medlemmar som annars inte har haft tillgång till traditionella banker.

Co-op Bank har mobiliserat sammanlagt 75 miljoner USD från ett konsortium lett av IFC (International Finance Corporation) för att möjliggöra bankens fortsatta tillväxt och stärka dess kapitalisering. Swedfund investerar 15 miljoner US dollar som ett långfristigt efterställt lån (Tier II-lån).

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa Swedfund

You must be logged in to post a comment Login