Alla inlägg taggade "Tillväxt"

 • 94 Mkr satsas på ökad tillväxt hos företag i östra Mellansverige

  Innovativa bolag i östra Mellansverige som har hög ambition och tillväxtpotential ska få stöd i att dubblera omsättningen, öka sin internationella marknad och bredda sin innovationsförmåga. Satsningen görs av elva företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Karlskoga,...

  • Skrivet juni 19, 2018
  • 0
 • Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap ska stärka länets tillväxt

  Ett företagsklimat med goda förutsättningar att starta och driva företag, ökad internationalisering och förstärkt etablerings- och investeringsarbete. Det är några av inslagen i den Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap, 2018-2022, som Region Örebro läns nämnd för regional...

  • Skrivet juni 14, 2018
  • 0
 • Står vi inför en tillfällig avsvalning eller slutet på en lång konjunkturcykel

  När vi gick in i år 2018 var konjunkturförväntningarna exceptionellt starka. Den faktiska utvecklingen under början av året har ändå inte motsvarat förväntningarna – särskilt inte i Europa – och tillväxten i den globala ekonomin ser ut...

  • Skrivet maj 10, 2018
  • 0
 • Stabil tillväxt på den offentliga marknaden

  Stabil tillväxt på den offentliga marknaden – byggbolagens räddning. Dagens Samhälle Insikt AB presenterar den offentliga marknadens affärsvärden efter den årliga nationella insamlingen av offentlig sektors samtliga inköp. Den offentliga marknadens tillväxt är stabil och det totala...

  • Skrivet april 30, 2018
  • 0
 • 2017, starkt år för investeringarna i Mellansverige

  Utfallet för 2017 års husbyggnadsinvesteringar i Mellansverige innebar en fortsatt tillväxt. Enligt analysföretaget Industrifaktas regionala konjunkturrapport uppgick den totala påbörjade husbyggnadsvolymen till drygt 50 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 11 procent jämfört med 2016. Samtliga...

  • Skrivet april 23, 2018
  • 0
 • Protein kan bromsa tumörers tillväxt i tarmen

  En ny mekanism för reglering av stamceller i tarmen hos bananflugor har hittats av forskare vid Stockholms universitet. Dessutom upptäcktes att ett visst protein kan bromsa tumörers tillväxt i tarmvävnad.Ökad kunskap om dessa mekanismer kan lära oss...

  • Skrivet april 22, 2018
  • 0
 • Fortsatt hög tillväxttakt för inteckningar

  Lantmäteriets statistik visar att tillväxttakten för inteckningar är fortsatt hög. Sveriges totala inteckningsbelopp ökade med 75 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent under årets första kvartal. Inteckningsbeloppet har ökat i hela landet, allra mest i Kronobergs län,...

  • Skrivet april 21, 2018
  • 0
 • Yobber får nytt kapital för tillväxt

  Videorekryteringsföretaget Yobber har fått ett tillskott på 5 mkr från nya och befintliga ägare. Pengarna skall finansiera produktutveckling och en accelererad marknadsbearbetning. Genom den offensiva satsning som företaget nu inleder, siktar man på att omsätta 33 mkr...

  • Skrivet mars 5, 2018
  • 0
 • Nya siffror för länens tillväxt: “Klyftan utgör en risk för spänningar mellan stad och land”

  Stockholms län stod för 40 procent av BNP-tillväxten 2015, samtidigt växer Kronoberg, Västmanland och Stockholm snabbast avseende bruttoregionprodukt, BRP. – Det är jättebra för Sverige, men det är problematiskt att vissa regioner inte hänger med. Den klyftan...

  • Skrivet december 16, 2017
  • 0
 • EU-miljoner till projekt i Örebro län

  Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 6 december prioriterat 23 projekt som sammanlagt får 129 miljoner kronor i EU-stöd, Region Örebro län är projektägare till två projekt och flera av projekten är av intresse...

  • Skrivet december 12, 2017
  • 0