2016 ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln

By on 15 februari, 2017

Den svenska dagligvaruhandeln kan summera 2016 med en tillväxt om 2,3 procent och en försäljning som uppgick till drygt 325 miljarder kronor, det är ett svagt resultat mot bakgrund av att priserna på livsmedel steg med 1,1 procent och att befolkningen växte med drygt 1,2 procent under året.

Korrigerat för dessa faktorer minskade försäljningsvolymen per capita med 0,1 procent. Även antalet sysselsatta i dagligvaruhandeln minskade under året, med drygt 2 procent jämfört med föregående år.

Men under 2017 spås en starkare tillväxt. HUI bedömer att dagligvaruhandelns försäljning växer med 3 procent under 2017 och baserar sin bedömning på den växande befolkningen samt fortsatta prishöjningar på livsmedel om kronan fortsatt står svag mot euron.

– 2016 blev ett svagare år för dagligvaruhandeln både vad gäller försäljningsutveckling och antalet anställda. Låg inflation är en förklaring och en annan kan vara konkurrensen från restaurangbranschen, säger Karin Brynell vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Under flera års tid och inte minst under 2016 har dagligvaruhandeln arbetat aktivt för att ställa om och utveckla sitt erbjudande för att möta förändrade konsumentbeteenden och konkurrensen från restaurangbranschen.

– Jag skulle vilja summera 2016 som ett viktigt år för dagligvaruhandelns utveckling. De stora svenska dagligvaruhandelsaktörerna har nu onlineförsäljning, digitaliseringen har möjliggjort bekvämlighet för konsumenter även i den fysiska butiken och samarbeten med restauranger och kockar har bidragit till att dagligvaruhandeln blivit en aktör även inom färdiga måltider, säger Karin Brynell.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login