Stark tillväxt i stadskärnan skapade 250 nya jobb

By on 1 november, 2023
Arkivbild

Under 2022 ökade den totala omsättningen i Örebros stadskärna med 17 procent, det är sex procent mer än i jämförbara större stadskärnor. Bäst gick det för hotellnäringen som ökade sin omsättning med hela 50 procent.

Det visar rapporten Cityindex som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Omsättningssiffrorna för 2022 visar att våra svenska stadskärnor har återhämtat sig och passerat 2019 års omsättningsnivåer. Den höga omsättningsnivån är positiv när vi nu står för en ny utmanande tid, men den förklaras också till viss del av prisökningar och inflation.

Under 2022 ökade omsättningen i Örebros stadskärna med 17 procent inom beklädnad, 15 procent inom kommersiell service, som består av exempelvis frisörer, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare, och tolv procent inom segmentet hem och fritid.

Även restaurangerna hade en positiv utveckling med 23 procent i ökad omsättning. Allra bäst gick det för hotellen som ökade med 50 procent från föregående år. För dagligvaruhandeln var ökningen sex procent vilket är ett par procent mer än i jämförbara större städer.

Den totala omsättningsökningen i Örebros stadskärna landande på 17 procent viket motsvarar 569 miljoner kronor. Totalt spenderades drygt 3,8 miljarder kronor i stadskärnan. Sammantaget innebär det att man hämtat igen och passerat omsättningsnivåerna innan pandemin.

– Glädjande är också att utvecklingen har medfört att närmare 250 arbetstillfällen skapats, varav 240 inom hotell- och restaurangnäringen, säger Lisa Hjelm, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

Att få siffror på hur stadskärnorna har påverkats av faktorer som e-handel och pandemi ger kunskap om hur vi kan hantera den lågkonjunktur vi nu befinner oss i.

– Ekonomiskt kärvare tider påverkar våra köpbeteenden. Den upplevda otryggheten som en del känner, kan också förändra våra rörelsemönster. Något vi behöver vara uppmärksamma på och kunna anpassa oss efter, säger Lisa Hjelm.

– Det är glädjande och se att vi har ett starkt år bakom oss. Örebroarna har varit en viktig del av återhämtningen från pandemin. Många av våra medlemmar har under 2023 har haft det desto tuffare. Lågkonjunktur och en stor ombyggnation mitt i stan som påverkar stadskärnan otroligt mycket. Framtiden är oviss och därför blir samverkan ännu viktigare, säger Armina Ilijašević, VD på City Örebro.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Centrumledningsbolaget

You must be logged in to post a comment Login