All posts tagged "Riktlinjer"

 • Uppdaterade riktlinjer för att minska smitta i förskolan

  Folkhälsomyndighetens har haft i uppdrag från regeringen, att revidera kunskapsöversikten ”Smitta i förskolan”. Uppdraget är nu slutfört och myndigheten har tagit fram en ny vägledning som ska spridas till förskolor, huvudmän och andra aktörer som samverkar med...

  • Posted april 12, 2024
  • 0
 • Nya riktlinjer för priser och stipendier i Nora

  Nora kommun delar årligen ut priser och stipendier för att uppmärksamma insatser inom kultur-, fritid- och föreningsliv. Vid Kommunstyrelsens möte i februari antogs en ny riktlinje för Nora kommuns priser och stipendier. Samtidigt har antalet stipendier och...

  • Posted mars 1, 2024
  • 0
 • Nya riktlinjer för biståndshandläggning i Lindesbergs kommun

  Från och med februari 2024 har socialnämnden beslutat, att ändra Lindesbergs kommuns riktlinjer för biståndshandläggning. De nya riktlinjerna är ett steg i rätt riktning, för att möta framtidens behov och att främja delaktighet hos personer med vård-...

  • Posted februari 26, 2024
  • 0
 • Snittsvensken dricker 10 procent över de nya riktlinjerna

  Trots en stor debatt kring Socialstyrelsens nya alkoholråd, som av många ansetts för låga, visar nya beräkningar från IQ att genomsnittssvensken dricker nära riktlinjerna. I genomsnitt dricker svensken 10 procent över den nya rekommendationen. Variationen mellan könen...

  • Posted oktober 3, 2023
  • 0
 • Minskade utsläpp och starkare fokus på hållbarhet

  Det ledande resebolaget TUI har lanserat riktlinjer för gröna byggnader, som ger rekommendationer vid bygg- och renoveringsprojekt av TUI-hotell och hotellpartners. De nya riktlinjerna stöder TUI:s nya hållbarhetsagenda, som syftar till att minska utsläppen från TUI:s hotellverksamhet...

  • Posted augusti 6, 2023
  • 0
 • OECD uppdaterar riktlinjer om ansvarsfullt företagande

  Den nya uppdateringen av OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande för multinationella företag innefattar bland annat uppdateringar gällande klimat och biologisk mångfald. Även riktlinjer kring due diligence, redovisning av ansvarsfullt företagande, ökad transparens, lobbying och korruption är uppdaterade....

  • Posted juli 16, 2023
  • 0
 • Myndigheter ska ta fram riktlinjer för ansvarsfull internationalisering

  Regeringen ger Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att föreslå hur arbetet med ansvarsfull internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation som bedrivs på universitet och högskolor, hos statliga forskningsfinansiärer och andra myndigheter kan främjas....

  • Posted juli 12, 2023
  • 0
 • Skärpta krav i Folkbildningsrådets riktlinjer

  Regeringen skärper kraven i riktlinjerna för Folkbildningsrådet och regleringsbrevet för anslagen för statsbidraget till folkbildningen 2023, det görs efter att det på senare år har upptäckts flera fall av fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamhet som finansieras...

  • Posted januari 9, 2023
  • 0
 • Nya riktlinjer vid hjärtinfarkt

  Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro leder till nya riktlinjer vid hjärtinfarkt, varje år drabbas cirka 25 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige varav 5 000 dör. Forskning från Universitetssjukhuset Örebro har bidragit till nya behandlingsrutiner hos flera regioner....

  • Posted oktober 18, 2022
  • 0
 • Nu är tydligare riktlinjer för uteserveringar antagna – ska värna om en attraktiv stadsmiljö

  Den 2 juni antogs uppdaterade och tydligare kvalitetskrav och riktlinjer gällande uteserveringar i Örebro av Programnämnd samhällsbyggnad, syftet är att möta det växande intresset för uteserveringar och samtidigt behålla upplevelsen av attraktiva gator och torg. Det har...

  • Posted juni 3, 2022
  • 0