Alla inlägg taggade "SBAB"

 • Bostadspriserna steg i hela Sverige i oktober – men risk för bakslag

  Priserna på både lägenheter och hus steg i hela Sverige i oktober. Mest steg lägenhetspriserna i Malmö (2,1 procent) och huspriserna i Södra Sverige (3,0 procent). I Storstockholm och Storgöteborg steg lägenhetspriserna med 0,8 respektive 0,4 procent...

  • Skrivet november 6, 2020
  • 0
 • En av fem oroar sig för klimatförändringarnas påverkan på bostäder

  Hur klimatförändringar kommer att påverka våra bostäder är ett ämne som börjat belysas mer på senare tid. En undersökning från SBAB visar att en stor andel personer bosatta i Sverige oroar sig för hur klimatförändringarna kan komma...

  • Skrivet november 2, 2020
  • 0
 • Nästan hälften har gjort en hushållsbudget i år

  SBAB har via Kantar Sifo tagit reda på hur många som har gjort en budget för hushållet i år. I undersökningen ingick 2 000 personer med bolån. Samma typ av frågor ställdes hösten 2019. För ett år...

  • Skrivet oktober 30, 2020
  • 0
 • Den andra vågen är här – men inte på räntemarknaderna

  Trots att den befarade andra vågen av coronapandemin nu ser ut att ha drabbat flera länder råder så här långt fortsatt lugn på den globala och inhemska räntemarknaden. Den höga volatiliteten i interbankräntorna under den mest akuta...

  • Skrivet oktober 27, 2020
  • 0
 • Kort bindningstid förstahandsvalet i september

  78 procent valde kortast möjlig bindningstid på sina nya bostadslån i september. Jämfört med genomsnittet för 2019 är det en ökning med 8 procentenheter. En viss ökning av andelen som valde bindningstid på fem år noteras mellan...

  • Skrivet oktober 13, 2020
  • 0
 • Budgivningen stressar mest vid bostadsaffärer

  SBAB har via Kantar Sifo tagit reda på vad som upplevs som mest stressande i en bostadsaffär. Att delta i en budgivning är det som upplevs som allra mest stressande och det är ingen skillnad mot i...

  • Skrivet oktober 10, 2020
  • 0
 • Bostadspriserna fortsatte att stiga på bred front i september

  Bostadspriserna fortsatte att stiga under september på bred front med tre undantag. Lägenhetspriserna föll svagt i södra Sverige. I norra Sverige föll villapriserna tillbaka med drygt 6 procent efter den kraftiga uppgången under sommaren. De föll också...

  • Skrivet oktober 2, 2020
  • 0
 • Ökad efterfrågan och minskat utbud av fritidshus 2020

  SBAB har med hjälp av siffror från Booli undersökt utbudet av fritidshus till salu under den traditionella fritidshussäsongen i år jämfört med förra året. Resultatet visar att utbudet av fritidshus till salu har minskat något i år....

  • Skrivet september 21, 2020
  • 0
 • Fortsatt stigande bopriser i augusti – på all-time-high

  Bostadspriserna fortsatte att stiga i augusti på både lägenheter och villor i samtliga regioner i Sverige med undantag för lägenhetspriserna i Storgöteborg som stod stilla. Detta innebär att bopriserna nu har stigit brett ända sedan årsskiftet trots...

  • Skrivet september 2, 2020
  • 0
 • Stiltje på boräntemarknaden

  Under den mest akuta fasen av coronapandemin under våren kännetecknades de globala räntemarknaderna och interbankräntorna av stora rörelser, men sedan dess har det rått i det närmaste stiltje. Detta bortsett från en dramatisk nedgång i den italienska...

  • Skrivet augusti 22, 2020
  • 0