Alla inlägg taggade "SBAB"

 • SBAB höjer räntan

  SBAB höjer sina listräntor för bolån med 0,10–0,30 procentenheter. Förändringarna gäller från och med onsdag 4 maj. Det är SBAB:s ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna. SBAB:s räntesättningsmodell...

  • Skrivet maj 4, 2022
  • 0
 • Höjda bolåneräntor i kölvattnet av stigande upplåningskostnader

  Pågående turbulens på finansmarknaderna medför fortsatt stigande marknadsräntor och ökade upplåningskostnader. SBAB höjer mot bakgrund av det samtliga listräntor med 0,09-0,30 procentenheter. Förändringarna gäller från och med måndag 21 mars. SBAB har som ambition att agera transparent...

  • Skrivet mars 21, 2022
  • 0
 • Nu har inflationsspöket kommit även till Sverige

  God sysselsättningstillväxt ger ett uppsving i hushållens inkomster under innevarande år. Inflationen kommer att ligga närmare tre än två procent under året, och över målet hela prognosperioden fram till och med 2024. Småhuspriserna faller svagt under innevarande...

  • Skrivet februari 24, 2022
  • 0
 • Sju av tio bostadsägare tror att stigande elpriser kan påverka bostadspriserna

  En stor majoritet av bostadsägare tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt, även om andelen minskat något på senare tid. Drygt åtta av tio anger högt efterfrågetryck som motiv för fortsatt uppgång....

  • Skrivet februari 19, 2022
  • 0
 • Vattenbrist och översvämningar oroar villaägare mest

  Majoriteten (85 procent) av Sveriges villaägare har kännedom om vad klimatrisker är. 52 procent bor i ett område som enligt MSB och SGI pekas ut som ett klimatriskområde men trots det anser 75 procent att den egna...

  • Skrivet februari 10, 2022
  • 0
 • Bolåneräntor höjs efter stigande marknadsräntor

  Kraftigt stigande marknadsräntor har lett till ökade upplåningskostnader för SBAB. Nu höjs listräntorna för bolån med bindningstider 3 mån–10 år med 0,03–0,25 procentenheter. Förändringen gäller från och med torsdag 3 februari. SBAB:s lägsta möjliga bolåneränta är efter...

  • Skrivet februari 3, 2022
  • 0
 • Kraftigt stigande bostadspriser i inledningen av det nya året

  Efter svackan mot slutet av förra året hoppade bostadspriserna upp rejält under januari. Huspriserna steg i alla regioner och som mest i Norra och Mellersta Sverige. Lägenhetspriserna steg som mest i Norra Sverige och Stormalmö. Med undantag...

  • Skrivet februari 2, 2022
  • 0
 • Svårt få ihop kalkylen för ny bostad efter separation

  SBAB har kartlagt möjligheten för kvinnor respektive män med två minderåriga barn att efter en separation kunna köpa varsin trea i Sveriges 25 största kommuner. Räknat på medianinkomst är slutsatsen att kvinnan efter en separation inte får...

  • Skrivet januari 31, 2022
  • 0
 • Brett fallande bostadspriser i december

  Huspriserna sjönk i alla regioner i december och allra mest i Storgöteborg följt av Norra Sverige. Lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Norra Sverige. Prisnedgångarna på både hus och lägenheter i Norra...

  • Skrivet januari 3, 2022
  • 0
 • Trögare marknad för små än för stora lägenheter under 2021

  SBAB har kartlagt hur bostadsrättsmarknaden, sorterat på olika lägenhetsstorlekar, utvecklades under 2021. För att försöka fånga upp eventuella pandemieffekter har årets siffror jämförts med 2019 med fokus på antal budgivare, förmedlingstid och andel prissänkta bostadsrätter. Sammanställningen visar...

  • Skrivet december 11, 2021
  • 0