All posts tagged "SBAB"

 • Hushållens köpkraft tar glädjeskutt

  Svensk ekonomi mjuklandar, BNP står och stampar samtidigt som arbetslösheten ökar måttligt. Inflationsmålet är i praktiken uppnått, och Riksbanken sänker därför räntan till 2,75 procent. Löner som ökar mer än inflationen gör att hushållens köpkraft tar ett...

  • Posted februari 26, 2024
  • 0
 • Hushållens kostnader ökar betydligt mindre nästa år

  Hushållens kostnader ökar betydligt mindre nästa år jämfört med föregående två år, ett bedrägligt lugn. Trots att de största kostnadsökningar ligger bakom oss, behöver hushållen räkna med ökade utgifter även nästa år. Det är framför allt räntekostnader och...

  • Posted december 25, 2023
  • 0
 • Var tredje person drar ner på julklappsköpen

  Enligt SBAB:s julklappsundersökning kommer en av tre att lägga mindre pengar på julklappar i år jämfört med i fjol, det främsta skälet är att man fått sämre ekonomi. Undersökningen visar också att fyra av tio svenskar är...

  • Posted december 2, 2023
  • 0
 • Bostadspriserna fortsatte ner i november

  Bostadspriserna föll med 1,4 procent i november i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna fallit tre månader i rad. Lägenhetspriserna föll med 0,7 procent och villapriserna med 1,8 procent. Störst var prisfallet på villor i Norra Sverige....

  • Posted december 2, 2023
  • 0
 • Varannan vuxen får ekonomisk hjälp av förälder

  Var tredje person har stöttat någon annan ekonomiskt, det senaste halvåret visar en ny undersökning från SBAB. Det vanligaste är att stötta sina utflyttade barn. Den åldersgrupp som stöttat sina barn ekonomiskt i störst utsträckning är de...

  • Posted november 11, 2023
  • 0
 • Var femte person klarar inte en oförutsedd utgift

  Enligt SBAB:s undersökning Spartempen sparar var fjärde person mindre nu jämfört med i fjol. 22 procent anser dessutom att de inte har en tillräckligt stor buffert för oförutsedda händelser. Samtidigt är skillnaderna stora. Kvinnorna sparar mindre än...

  • Posted november 8, 2023
  • 0
 • SBAB höjer sparräntan och inför nya korta bindningstider

  SBAB höjer sparräntan, och inför nya korta bindningstider på placeringskonto. SBAB höjer sparräntan för privatkunder med 0,10 procentenheter vilket ger en ny ränta på 3,75 procent, för företag och bostadsrättsföreningar höjs sparräntan med 0,10–0,25 procentenheter. Förändringarna träder i...

  • Posted oktober 17, 2023
  • 0
 • Villapriserna föll kraftig i september

  Bostadspriserna föll med 1,3 procent i september i Sverige som helhet. Villapriserna föll med 1,9 procent samtidigt som lägenhetspriserna stod stilla. I Storgöteborg föll villapriserna med hela 5,3 procent, Norra Sverige och Stormalmö var inte långt efter....

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0
 • Historiskt stort fall i bostadsbyggandet

  Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten. Bostadspriserna bedöms falla lite till innan botten är...

  • Posted september 14, 2023
  • 0
 • Minskad optimism bland bostadsägarna

  Det är fortfarande något fler bostadsägare som tror på stigande än fallande bostadspriser under det kommande året, men optimismen har minskat något jämfört med föregående kvartal. 31 procent tror på stigande priser och 21 procent på fallande...

  • Posted september 11, 2023
  • 0