All posts tagged "SBAB"

 • Fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare

  SBAB:s indikator ”Bomarknadstempen” visar för april en ytterst marginell förbättring i förhållande till mars avseende hur lätt det är att sälja ett hus respektive en lägenhet på andrahandsmarknaden i Sverige som helhet. Förbättringen för hus kan kopplas...

  • Posted maj 11, 2023
  • 0
 • Svagt fallande bostadspriser i april

  Efter en positiv inledning av året, föll bostadspriserna tillbaka med 0,2 procent i Sverige som helhet i april. Lägenhetspriserna stod stilla medan huspriserna sjönk med 0,4 procent. Fyra av sex regioner uppvisade fallande såväl lägenhets- som huspriser....

  • Posted maj 2, 2023
  • 0
 • Riksbanken bör sänka styrräntan senast i februari

  Riksbanken bör sänka styrräntan senast i februari nästa år, Svensk BNP bedöms minska med knappt 1 procent i år. Fallande bostadsinvesteringar bidrar till detta. I december i år väntas årsinflationen, mätt utifrån månadsförändringen, ligga på endast 2,7 procent....

  • Posted april 30, 2023
  • 0
 • Fler mäklare tror på sjunkande priser

  Av SBAB:s Mäklarbarometer framgår att mäklarna förväntar sig att utbudet av både bostadsrätter och småhus kommer att öka under årets andra kvartal. För bostadsrätter spås dock inte efterfrågan utveckla sig lika starkt som förra kvartalet och fler...

  • Posted april 21, 2023
  • 0
 • Historiskt låg omsättning på bostäder

  Historiskt låg omsättning på bostäder visar ny statistik från SBAB. Omsättningen på bostäder mätt som den andel av stocken som säljs under ett år, ligger nu på sin lägsta nivå för bostadsrätter någonsin sett till den period som...

  • Posted april 15, 2023
  • 0
 • Bostadspriserna vände uppåt i januari

  Bostadspriserna ökade med i genomsnitt 1,8 procent i Sverige i januari. Priserna ökade på både villor och bostadsrätter i samtliga regioner, med undantag för i Storgöteborg där villapriserna sjönk svagt. Största uppgången visade villapriserna i Mellersta Sverige...

  • Posted februari 5, 2023
  • 0
 • 9 av 10 valde rörlig ränta i december

  9 av 10 nya villa- och bostadsrättskunder valde rörlig ränta på sitt bolån i december. Intresset för bolån med rörlig ränta har ökat dramatiskt jämfört med för ett år sedan. Nedan följer en sammanställning över hur SBAB:s...

  • Posted januari 21, 2023
  • 0
 • SBAB höjer sparräntan till 2,25 procent

  SBAB höjer sparräntan för privatkunder med 0,25 procentenheter till 2,25 procent. Samtidigt höjs även inlåningsräntan för bostadsrättsföreningar och företag med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Förändringen träder i kraft på torsdag 26 januari. Förändringen innebär att SBAB...

  • Posted januari 20, 2023
  • 0
 • Nya listräntor börjar gälla idag

  SBAB höjer listräntan för bolån för samtliga bindningstider med 0,20–0,35 procentenheter. Förändringarna träder i kraft idag måndag 9 januari. Både korta och långa marknadsräntor har stigit och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden för bolån ökat. SBAB:s...

  • Posted januari 9, 2023
  • 0
 • Bostadspriserna fortsatte ner i hela Sverige

  Priserna på bostäder föll med i genomsnitt 2,4 procent i december i Sverige. Prisfallen är större än vad som kan förklaras av normala säsongsmönster. Lägenhetspriserna föll med 1,5 procent och villapriserna med hela 2,9 procent. Priserna på...

  • Posted januari 2, 2023
  • 0