All posts tagged "Skärpta"

 • Skärpta villkor för anhöriginvandring

  Skärpta villkor för anhöriginvandring, och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag som skärper villkoren för anhöriginvandring i vissa fall och begränsar möjligheten att bevilja uppehållstillstånd...

  • Posted september 26, 2023
  • 0
 • Skärpta krav för svenskt medborgarskap

  Regeringen har fattat beslut om att en särskild utredare, ska lämna förslag på skärpta krav för svenskt medborgar­skap. Syftet är att stärka medborgar­skapets status och främja ett inklude­rande sam­hälle, där individen stärks och ökar sina möjlig­heter att...

  • Posted september 10, 2023
  • 0
 • Skärpta krav vid inresa till Sverige

  Med anledning av den tilltagande smittspridningen och den ökade belastningen på vården skärper Folkhälsomyndigheten rekommendationen för testning efter inresa till Sverige och ber regeringen att införa krav på covidbevis för utländska medborgare vid inresa från alla länder,...

  • Posted december 16, 2021
  • 0