All posts tagged "Skogforsk"

  • Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

    Ungefär en halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder för bevara den biologiska mångfalden. Men oro för kritik, tidsbrist och osäkerhet om kostnaderna gör att åtgärderna inte utförs, visar en studie från Skogforsk. Studien ger också förslag...

    • Posted oktober 24, 2019
    • 0