All posts tagged "Skolskjuts"

 • Dags att ansöka om skolskjuts i Karlskoga

  Om man vill att sitt barn ska ha skolskjuts nästa läsår 2024/2025 inom Karlskoga kommun, med start augusti 2024, behöver man ansöka om det senast 31 mars 2024. Detta för att barnet ska få skolskjuts vid skolstarten....

  • Posted januari 26, 2024
  • 0
 • Tider för skolskjuts i Ljusnarsbergs kommun

  Skolan sparkar igång precis som skolskjutsen gör i Ljusnarbergs kommun. Skolskjuts – tider och ansökan Elever som enligt skolskjutsreglementet uppfyller kraven om avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller särskild omständighet är berättigade till skolskjuts. Vid val av skola erbjuds...

  • Posted augusti 17, 2023
  • 0
 • Gratis syntest till alla förare som kör skolskjuts

  Synoptik uppmärksammar FN:s globala trafiksäkerhetsvecka, erbjuder gratis syntest till alla förare som kör skolskjuts i Sverige. I samband med FN:s globala trafiksäkerhetsvecka, 15–21 maj, erbjuder Synoptik samtliga Sveriges kommuner gratis syntest till alla förare som kör skolskjuts....

  • Posted maj 13, 2023
  • 0
 • Nu måste du ansöka om skolskjuts i Lindesberg

  Lindesbergs kommun inför en ny e-tjänst för ansökningar om skolskjuts, eftersom alla som behöver skolskjuts nu måste ansöka om det. Ändringen görs för att minska kostnaderna för skolskjutsarna i Lindesberg. Från och med 13 april 2022 öppnar...

  • Posted april 17, 2022
  • 0
 • Dags att ansöka om skolskjuts i Karlskoga

  Om du vill att ditt barn ska ha skolskjuts nästa läsår 2022/2023 behöver du ansöka om det senast 30 januari 2022. Detta för att ditt barn ska få skolskjuts vid skolstarten augusti 2022. Du ansöker om skolskjuts...

  • Posted januari 6, 2022
  • 0
 • Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre

  Skolresan handlar inte bara om att ta sig från hemmet till skolan, en ny doktorsavhandling från Karlstads universitet visar hur valet av transportsätt och aktiviteter under resan påverkar barns välmående och prestation i skolan. Jessica Westman, doktor...

  • Posted januari 13, 2018
  • 0
 • Fler kommuner förbättrar sin säkerhet vid skolskjuts

  Tusentals barn åker skolskjuts varje dag, enligt Skollagen är det kommunen som ansvarar för skolskjutsen. Varje kommun bestämmer själv vilka krav de vill ställa på sin skolskjuts och om den ska erbjudas som särskilt upphandlad skolskjuts eller...

  • Posted december 12, 2017
  • 0
 • Avtal om planering av skolskjutsar avslutas

  Region Örebro län och Lekebergs kommun har kommit överens om att avsluta samarbetet kring planeringen av skolskjutsar. Region Örebro län står i dag för planeringen av skolskjutsarna i fem av länets kommuner. I Lekeberg, som är en...

  • Posted november 14, 2017
  • 0
 • Länet | Förstärkt busstrafik i västra länsdelen

  Busstrafiken i västra länsdelen ska förstärkas och förändringen planeras träda i kraft i augusti 2016. Främst handlar det om att stärka trafiken med express- och regionbussar, men också att ställa om många befintliga skolskjutsar till regional kollektivtrafik....

  • Posted februari 27, 2015
  • 0