All posts tagged "Småföretagare"

 • Över 300 000 småföretagare är oförsäkrade

  Över 300 000 småföretagare är oförsäkrade, många utan att veta om det. En ny undersökning från Trygg-Hansa visar att drygt en fjärdedel av alla svenska småföretagare är oförsäkrade, och av dem uppger fyra av tio att de inte...

  • Posted januari 22, 2024
  • 0
 • Försämrade förutsättningar för småföretagare i Örebro kommun

  Förutsättningarna för små företag i Örebro kommun ligger nära riksgenomsnittet, jämfört med förra året har förutsättningarna blivit sämre. Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund. Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för fjärde året i rad visa...

  • Posted oktober 16, 2023
  • 0
 • Småföretagarstipendiet för de modiga och envisa

  Med Småföretagarstipendiet vill Svedea stödja och uppmuntra alla, som vågat satsa på eget företag. En stipendiat får 100 000 kronor som får användas fritt för att utveckla sitt företagande, nu är stipendiet öppet för nya sökanden. För...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Offentlig sektor sätter allt fler käppar i hjulen för småföretag

  Nästan hälften av alla företag tycker att det har blivit krångligare att delta i offentlig upphandling, det visar rapporten ”Offentlig upphandling och småföretag”, utgiven av Företagarna. Offentlig upphandling kan vara ett bra verktyg för att säkerställa en...

  • Posted oktober 1, 2023
  • 0
 • Behovet av att täcka oförutsedda utgifter minskar

  Behovet av att täcka oförutsedda utgifter minskar, för Sveriges småföretagare. De senaste åren har varit utmanande för många småföretagare, med ökade kostnader och ett osäkert omvärldsläge. Som ett resultat har behovet att låna för att täcka upp...

  • Posted juli 13, 2023
  • 0
 • Lönsamheten för småföretagare tillbaka på 90-talets krisnivåer

  Konjunkturen försämras och Sveriges småföretagare bedömer att lönsamheten närmar sig de lägsta nivåerna sedan 90-talskrisen, konjunkturindikatorn i Småföretagsbarometern föll i årets undersökning och är under dess historiska genomsnitt för sjätte året i rad. Det framgår av Småföretagsbarometern...

  • Posted maj 5, 2023
  • 0
 • Sjukvårdsförsäkring allt vanligare bland småföretagare

  En högre andel småföretagare har sjukvårdsförsäkring jämfört med privatpersoner i allmänhet, 37 procent. Intresset ökade under pandemin och fortsätter att stiga, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Sju av tio menar också att längre sjukfrånvaro kan...

  • Posted april 14, 2023
  • 0
 • Sjukvårdsförsäkring allt vanligare bland småföretagare

  En högre andel småföretagare har sjukvårdsförsäkring jämfört med privatpersoner i allmänhet, 37 procent. Intresset ökade under pandemin och fortsätter att stiga, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Sju av tio menar också att längre sjukfrånvaro kan...

  • Posted april 13, 2023
  • 0
 • Stor andel småföretagare saknar försäkringsskydd

  Småföretagen utgör den svenska ekonomins ryggrad, hela 96 procent av Sveriges cirka 1,2 miljoner företag är småföretag med färre än 10 anställda*. Just nu påverkas småföretagare runtom i landet av det oroliga omvärldsläget som leder till långa...

  • Posted mars 5, 2023
  • 0
 • Småföretagarna har tröttnat på att vänta på besked

  Småföretagarna har tröttnat på att vänta på besked om elpriserna, Småföretagarnas Riksförbund går nu ut med ett upprop och namninsamling. Detta är en protest mot regeringens passivitet när det gäller de 30 000 småföretagare som förbundet representerar och...

  • Posted februari 22, 2023
  • 0