All posts tagged "Socialförsäkringsområdet"

  • Reglering ska förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

    Ny reglering på socialförsäkringsområdet ska förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet. Syftet med lagändringarna är att ge Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bättre förutsättningar att förebygga, förhindra och...

    • Posted januari 27, 2024
    • 0