Reglering ska förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

By on 27 januari, 2024
Arkivbild

Ny reglering på socialförsäkringsområdet ska förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet.

Syftet med lagändringarna är att ge Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bättre förutsättningar att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Lagändringarna träder i kraft den 15 februari 2024.

Lagändringarna som nu riksdagen röstat igenom skapar förutsättningar för en effektiv och modern administration hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Hanteringen ska vara digital, korrekta uppgifter ska effektivt kunna inhämtas från andra myndigheter och det ska kunna göras kontroller som identifierar felaktigheter.

Lagändringarna innebär att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ges bättre förutsättningar att effektivisera sitt informationsutbyte med andra myndigheter. De måste ha möjlighet att digitalt efterfråga uppgifter från andra myndigheter och handläggarna ska inte behöva sitta i telefonköer för att få del av uppgifter från andra myndigheter.

Vidare innebär ändringarna att myndigheterna ges förbättrade förutsättningar att utveckla sitt kontrollarbete, både inför och efter beslut. De får bl.a. ett tydligt stöd att göra dataanalyser och urval för att identifiera ärenden som kräver utökad kontroll.

– När våra trygghetssystem utnyttjas och missbrukas riskerar det att urholka förtroendet och legitimiteten för hela vår välfärd. Människor ska kunna lita på att deras skattepengar går till det de är avsedda för, de ska inte hamna i de kriminellas fickor. Fler beslut ska bli rätt från början och fler felaktiga utbetalningar och bidragsbrott ska upptäckas. Med de här förändringarna tar regeringen ytterligare steg mot att ge myndigheterna effektiva verktyg att förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, säger äldre-och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Ändringarna föranleds av förslagen i propositionen 2023/24:29 En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet. Lagändringarna träder i kraft den 15 februari 2024.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login