All posts tagged "Bidragsbrott"

 • Effektivare bekämpning av bidragsbrott utreds

  Varje år betalas uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljarder kronor ut i felaktiga utbetalningar, varav hälften misstänks vara bidragsbrott. Det är regeringen fast besluten att sätta stopp för. Regeringen tillsätter därför en bokstavsutredning för att stärka arbetet...

  • Posted april 5, 2024
  • 0
 • Reglering ska förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

  Ny reglering på socialförsäkringsområdet ska förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet. Syftet med lagändringarna är att ge Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bättre förutsättningar att förebygga, förhindra och...

  • Posted januari 27, 2024
  • 0
 • Myndighet ska motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

  Vid årsskiftet inrättas Utbetalningsmyndigheten, som ska motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i välfärdssystemen. Myndigheten behöver få relevant information, och samverka med ett antal andra myndigheter. Regeringen har därför beslutat att Arbetsförmedlingen, ska tillhandahålla uppgifter och samverka med...

  • Posted november 24, 2023
  • 0
 • Sex personer åtalas för grovt bidragsbrott mot Försäkringskassan i Örebro

  Idag, den 31 augusti, har åtal väckts mot sex personer i Örebro för ett systematiskt assistansbedrägeri. Gärningspersonerna består av en man som utgett sig för att vara i behov av assistans, tillsammans med fem personer i mannens...

  • Posted augusti 31, 2021
  • 0
 • Ökad lagföring och kortare handläggningstider för bidragsbrott

  Resursförstärkning, förbättrade metoder och utökad myndighetssamverkan har lett till att redovisningarna till Åklagarmyndigheten för anmälda bidragsbrott nästan tredubblats under 2020. Flera utredningar under senare år visar att välfärdssystemen utsätts för en alltmer omfattande och ofta organiserad brottslighet....

  • Posted oktober 22, 2020
  • 0