Ökad lagföring och kortare handläggningstider för bidragsbrott

Av på 22 oktober, 2020
Arkivbild.

Resursförstärkning, förbättrade metoder och utökad myndighetssamverkan har lett till att redovisningarna till Åklagarmyndigheten för anmälda bidragsbrott nästan tredubblats under 2020.

Flera utredningar under senare år visar att välfärdssystemen utsätts för en alltmer omfattande och ofta organiserad brottslighet. Regeringen beslutade därför 2018 att ge Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs, hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras, samt vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en ökad uppklaring.

– Förutom att det är ett växande problem kan vi även se en koppling till gängbrottslighet där kriminella finansierar brottslig verksamhet genom att begå bidragsbrott. Myndigheten har vidtagit flera åtgärder för att stärka lagföringsförmågan. Det handlar om ökad kompetens och förbättrade arbetsmetoder, såväl som att vi har fått utökade resurser i utredningsarbetet vilket har varit viktiga framgångsfaktorer i arbetet med att korta handläggningstiderna och öka lagföringen, säger Manne Jönsson, tf enhetschef för beredningsensheten på Nationella operativa avdelningen. 

Antalet anmälda brott mot välfärdsystemen har ökat från drygt 3000 anmälningar 2018 till drygt 5000 anmälningar 2020. Samtidigt har redovisade ärenden till åklagare nästan tredubblats jämfört med 2018, i genomsnitt 157 procent. Åklagarmyndigheten har i sin tur beslutat om brottsmisstankar i motsvarande utsträckning.

Stärkt förmåga genom utökad myndighetssamverkan
Inom ramen för myndighetssamverkan arbetar Polismyndigheten vidare med kontrollverksamheten för att skapa en effektivare hantering av bidragsbrotten.

– Det handlar om att öka informationsutbytet och kunskapsöverföringen mellan myndigheterna. För polisens del handlar det även om att arbeta brottsförebyggande genom att exempelvis stärka de utbetalande myndigheternas förmåga att upptäcka kriminella upplägg och därmed förhindra felaktigt utbetalda bidrag, säger Manne Jönsson.

Under 2020 har Polismyndigheten också förstärkt den strategiska och brottsförebyggande förmågan genom att bland annat det nationella bedrägericentret överförts till nationella operativa avdelningen och fått ett tydligare uppdrag samt utökade resurser.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Polisen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in