All posts tagged "Reglering"

 • Lärares och förskollärares undervisningstid ska regleras

  Lärare och förskollärare behöver ges bättre förutsättningar att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag, undervisningen. Idag räcker ofta tiden för att planera och följa upp sin undervisning inte till. Samarbetspartierna vill nu ändra på det genom att reglera...

  • Posted juli 7, 2024
  • 0
 • Reglering ska förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

  Ny reglering på socialförsäkringsområdet ska förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet. Syftet med lagändringarna är att ge Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bättre förutsättningar att förebygga, förhindra och...

  • Posted januari 27, 2024
  • 0
 • Ett viktigt steg närmare en EU-gemensam reglering om AI

  EU har nått en viktig överenskommelse, för att komma ett steg närmare en gemensam reglering för artificiell intelligens (AI). Sent den 8 december kom ministerrådet, genom det spanska ordförandeskapet, tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen överens om...

  • Posted december 11, 2023
  • 0
 • Utökad reglering av tobaks- och nikotinprodukter

  Utökad reglering av tobaks- och nikotinprodukter behövs för att skydda barn och unga Att använda tobaks- och nikotinprodukter är fortsatt vanligt både bland män och kvinnor i Sverige. Bland unga ökar användningen av e-cigaretter och nikotinsnus. För...

  • Posted juli 2, 2023
  • 0
 • Nya regler säkerställer nivå för postservice

  Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram föreskrifter för utdelning av post inom den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet med reglerna är bl. a. att skydda dem som har långt till postanordningen genom att säkerställa en brev- och paketutdelning...

  • Posted december 18, 2022
  • 0
 • Fisket ska regleras i fler skyddade områden

  Regeringen har lämnat ett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att ta fram rekommendationer om fiskeregleringar i tolv marina skyddade områden. Exempelvis rekommendationer om bottentrålning är ett hot mot bevarandevärdena i dessa områden och därmed behöver regleras. Arbetet...

  • Posted januari 23, 2022
  • 0
 • Laglös plastikkirurgi katastrofal för patientsäkerheten

  Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) efterfrågar nu hårdare regler för skönhetsingrepp i Sverige. Dagens regler är i stort sett obefintliga och patienterna saknar försäkring – ett allvarligt problem, menar SFEP:s ordförande Fredrik Gewalli. – Att skönhetskirurgin är...

  • Posted juli 18, 2019
  • 0