All posts tagged "Felaktiga"

 • 400 miljoner i felaktiga utbetalningar upptäcktes 2023

  Under 2023 intensifierade CSN arbetet mot bidragsbrott, och felaktiga utbetalningar. Informationskampanjer till studerande, AI-analyser av ansökningar och fler kontroller var några av insatserna som gjordes som ledde till över 400 miljoner kronor i återkrävt eller avräknat studiemedel....

  • Posted maj 2, 2024
  • 0
 • Reglering ska förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

  Ny reglering på socialförsäkringsområdet ska förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet. Syftet med lagändringarna är att ge Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bättre förutsättningar att förebygga, förhindra och...

  • Posted januari 27, 2024
  • 0
 • CSN ska vidta åtgärder för att minska risken

  CSN ska vidta åtgärder för att minska risken, för felaktiga utbetalningar vid utlandsstudier. Regeringen har beslutat att ge Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att se över vilka åtgärder, som kan vidtas inom ramen för gällande bestämmelser. Detta...

  • Posted december 8, 2023
  • 0
 • Myndighet ska motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

  Vid årsskiftet inrättas Utbetalningsmyndigheten, som ska motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i välfärdssystemen. Myndigheten behöver få relevant information, och samverka med ett antal andra myndigheter. Regeringen har därför beslutat att Arbetsförmedlingen, ska tillhandahålla uppgifter och samverka med...

  • Posted november 24, 2023
  • 0
 • Miljonbesparingar när felaktiga uppgifter stoppas

  Förra året ändrade Skatteverket felaktiga inkomstuppgifter för 624 personer, det är en ökning med 50 procent jämfört med 2018 och innebär en stor besparing för samhället. Skatteverket stoppar allt fler falska individuppgifter och därmed hindras bedrägerier mot...

  • Posted april 10, 2023
  • 0
 • Felaktiga utbetalningar ska motverkas

  Andelen felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen ska minska, därför får arbetslöshetskassorna 10 miljoner kronor i bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar inom arbetslöshetsförsäkringen. – Det är viktigt att utbetalningar från de gemensamma välfärdssystemen går till...

  • Posted februari 9, 2023
  • 0
 • Nytt uppdrag ska stärka arbetet

  Regeringen har beslutat om att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera hur vissa statliga myndigheter och organisationer säkerställer att deras utbetalningar av stöd till företag och andra juridiska personer är korrekta, detta är en del...

  • Posted december 11, 2022
  • 0
 • Myndigheter ska kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar

  Att ta tillbaka kontrollen över välfärden är en av regeringens tre politiska prioriteringar. Inte en krona ska gå till den som inte har rätt till det. Regeringen ger nu i uppdrag till en rad myndigheter att kartlägga...

  • Posted januari 16, 2022
  • 0