Felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott ska motverkas

By on 31 maj, 2024
Arkivbild

I arbetsdeklarationer som företag i dag lämnar in, uppger de även uppgifter om sina anställda. Det är information som myndigheter sedan använder, för att kontrollera exempelvis ansökningar om olika bidrag.

Regeringen har nu beslutat om tre åtgärder, som gör det lättare för myndigheter att använda uppgifterna för att kontrollera bidragsfusk.

Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande, för att knäcka den behöver den kriminella ekonomin strypas. En viktig del i det arbetet är att motverka felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott.

De individuppgifter som lämnas i arbetsgivardeklarationen är viktiga verktyg för att motverka felaktiga utbetalningar, nu har regeringen beslutat om tre åtgärder som ska stärka deras betydelse.

– Vi måste strypa den kriminella ekonomin för det är pengar som göder gängen. Nu stärker vi kontrollerna vid utbetalning av bidrag genom att förbättra myndigheternas användning av uppgifter i arbetsgivardeklarationerna. Det här är viktiga steg för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Den första åtgärden innebär att Försäkringskassan får använda uppgifterna för att kontrollera fler bidrag än de har i dag, det här stärker Försäkringskassans kontroll av felaktiga utbetalningar i dessa bidragssystem.

Övriga åtgärder innebär att Skatteverket ska lämna ut mer information, till de myndigheter som använder uppgifterna för att kontrollera bidragsutbetalningar. Skatteverket ska dels informera uppgiftsmottagaren om individuppgiften ändrats tidigare, och i sådana fall också lämna ut uppgiftens tidigare innehåll.

Dels får Skatteverket möjlighet att markera individuppgifter som myndigheten inte har lagt till grund för beskattningsbeslut, en sådan markering ska lämnas ut tillsammans med uppgiften.

Förslagen föreslås träda i kraft från och med den 1 juli 2024.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login