All posts tagged "Stärker"

 • Regeringen stärker arbetet med hågkomsten av Förintelsen

  Regeringen har beslutat om en förstärkning av medlen till utbildningsinsatser, om hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Regeringen har också beslutat att ge uppdrag till Forum för levande historia, att lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av budskapet...

  • Posted januari 27, 2024
  • 0
 • Örebro kommun stärker stödet för familjehem med mentorskap

  Örebro kommun arbetar aktivt med att utveckla sin familjehemsverksamhet, och en ny satsning är att erbjuda stöd i form av så kallade mentorsfamiljer. Genom mentorskap vill man ge ännu bättre förutsättningar, för de familjehem som tar emot...

  • Posted september 13, 2023
  • 0
 • Lyckade insatser som stärker den regionala utvecklingen i länet

  Kunskapslyft för barn och unga, förbättrade möjligheter för innovation, och ökad utbyggnad av solceller. Det är några av de saker som regionala tillväxtnämnden har bidragit med i Örebro län, under den första halvan av år 2023. Igår...

  • Posted augusti 31, 2023
  • 0
 • Svensk Simidrott stärker sin närvaro

  Svensk Simidrott är ett av de förbund som kommer att vara en del av en satsning för att nå fler barn och ungdomar i de områden Polismyndigheten benämner som utsatta områden. I regeringens budget för 2023 tillförs...

  • Posted april 23, 2023
  • 0
 • Stärker försörjningsberedskapen inom livsmedels- och dricksvattenområdet

  Regeringen föreslår en satsning på 20 miljoner kronor till Livsmedelsverket och 3 miljoner kronor till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), satsningen möjliggör åtgärder som kan bidra till en snabb förmågehöjning inom uppbyggnaden av det civila försvaret vad gäller...

  • Posted april 22, 2023
  • 0
 • Regeringen stärker arbetet mot antisemitism

  Det finns ett behov av ökad kunskap och bättre verktyg för att motverka antisemitism och dess olika uttryck, inte minst inom skolan. Regeringen avser därför att besluta att Forum för levande historia får ytterligare medel för sitt...

  • Posted januari 25, 2023
  • 0
 • Regeringen stärker svensk filmbransch

  Regeringen har fattat beslut om produktionsincitament för bland annat film- och dramaserieproduktioner som ska bidra till regional utveckling i hela landet och en stärkt svensk filmbransch. – Äntligen har vi ett stöd som gör oss internationellt konkurrenskraftiga....

  • Posted augusti 19, 2022
  • 0
 • TikTok stärker riktlinjer för att främja säkerhet

  Idag presenterar TikTok uppdateringar av sina community-riktlinjerna för att stödja communityts välbefinnande och plattformens integritet. Uppdateringarna innefattar flera åtgärder, så som en förstärkning av riktlinjer kring farliga handlingar och utmaningar samt ett utvidgat förhållningssätt gentemot ätstörningar. Man...

  • Posted februari 8, 2022
  • 0