All posts tagged "Statens institutionsstyrelse"

 • SiS behöver genomgå omfattande förändringar

  I vårändringsbudgeten föreslås att anslaget till Statens institutionsstyrelse (SiS), under 2024 höjs till drygt 300 miljoner kronor. Medlen ska bland annat nyttjas till fler platser för de som döms till sluten ungdomsvård, och åtgärder kopplat till en...

  • Posted april 6, 2024
  • 0
 • SiS behöver mer resurser då fler unga döms för brott

  Den dramatiska ökningen av antalet unga som döms till sluten ungdomsvård (LSU), får betydande konsekvenser för Statens institutionsstyrelse (SiS). Myndigheten går därför in med en hemställan till regeringen, om utökade resurser för att klara uppdraget. Äskandet uppgår...

  • Posted januari 31, 2024
  • 0
 • Örebroaren Linn Skånberg prisas för sitt arbete

  Linn Skånberg tilldelas 2023 års stipendium till Olle Erikssons minne, på 10 000 kronor, för sina insatser för att lyfta och få genomslag i samhällsdebatten för röster från tjejer med erfarenhet av institutionsvård. Om Linn Skånberg: Linn...

  • Posted oktober 7, 2023
  • 0
 • SiS välkomnar uppdrag för stärkt säkerhet

  Regeringen har i dag gett Kriminalvården i uppdrag att stärka säkerheten vid transporter, uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens institutionsstyrelse (SiS), Migrationsverket och Polisen. – SiS ser positivt på det gemensamma uppdraget att stärka säkerheten vid...

  • Posted april 17, 2023
  • 0
 • SiS inför HR-kompetens

  SiS inför HR-kompetens på alla ungdomshem och LVM-hem, Statens institutionsstyrelse (SiS) har beslutat att det ska finnas minst en HR-generalist på myndighetens samtliga ungdomshem och LVM-hem. Kravprofilen och uppdraget för HR-generalisterna blir gemensamma för hela SiS. – Medarbetarna...

  • Posted januari 8, 2023
  • 0
 • Nu inför SiS strukturerade säkerhetsbedömningar

  Som en del i arbetet med att höja tryggheten inför Statens institutionsstyrelse (SiS) nu strukturerade säkerhetsbedömningar inom hela myndigheten. Säkerhetsbedömningarna ger en samlad bild av de historiska och aktuella omständigheter som kan indikera förhöjd risk för till...

  • Posted mars 10, 2022
  • 0