SiS inför HR-kompetens

By on 8 januari, 2023
Bild: Statens Institutionsstyrelse

SiS inför HR-kompetens på alla ungdomshem och LVM-hem, Statens institutionsstyrelse (SiS) har beslutat att det ska finnas minst en HR-generalist på myndighetens samtliga ungdomshem och LVM-hem.

Kravprofilen och uppdraget för HR-generalisterna blir gemensamma för hela SiS.

– Medarbetarna är SiS viktigaste resurs. I det utmanande bemanningsläge vi befinner oss i ser vi att myndigheten behöver stärka den samlade förmågan att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Att en likvärdig HR-funktion nu införs på alla våra ungdomshem och LVM-hem är ett viktigt steg för SiS kompetensförsörjning, säger Maria Emtfors, enhetschef vid SiS HR-avdelning.

HR-generalisterna kommer att ha ansvar för det löpande HR-arbetet på varje hem och vara en del av SiS HR-organisation. I rollen ingår att vara chefsstöd gällande kompetensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, villkor och avtal, löne- och kollektivavtalsförhandlingar, karriärutveckling och avveckling.

HR-avdelningen på huvudkontoret ansvarar för att normera och följa upp arbetet, och kommer att ta fram en likvärdig introduktion för samtliga HR-medarbetare. Att tillföra en särskild HR-kompetens kommer att innebära mer effektiva processer och en tydligare ansvarsfördelning.

– Kompetensförsörjningen är en prioriterad fråga för SiS och införandet av HR-generalister utgör en del i myndighetens kraftsamling. Övriga funktioner på våra institutioner kommer att avlastas och därmed i högre grad kunna fokusera på sina respektive huvuduppdrag, säger Maria Emtfors.

Sverige
Örebronyheter

Källa Statens Institutionsstyrelse

You must be logged in to post a comment Login