All posts tagged "Statens veterinärmedicinska anstalt"

 • Fortsatt fågelinfluensa och omfattande dödlighet

  Fortsatt fågelinfluensa och omfattande dödlighet bland vilda fåglar, under juli har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått in en stor mängd rapporter om sjuka och döda vilda fåglar. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats, en sjukdom som i...

  • Posted juli 27, 2022
  • 0
 • Fortsatt fågelinfluensa och omfattande dödlighet bland vilda fåglar

  Under juli har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått in en stor mängd rapporter om sjuka och döda vilda fåglar. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats, en sjukdom som i normala fall inte sprids under sommaren. Områden längs...

  • Posted juli 25, 2022
  • 0
 • Så minskar vi risken för nya smittor mellan djur och människor

  Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har granskat svensk djurhållning utifrån risken för att nya allvarliga smittor mellan djur och människa kan uppkomma och få omfattande spridning. Bedömningen är att det är mycket låg risk för att...

  • Posted mars 1, 2022
  • 0
 • Hos igelkottar skapas resistenta bakterier naturligt

  I en vetenskaplig artikel har SVA visat på ledtrådar till på vilket sätt och i vilka miljöer antibiotikaresistens uppstår i naturen, utan mänsklig inblandning. Hos flertalet igelkottar finns antibiotikaresistenta bakterier på huden, och hos en del av...

  • Posted augusti 5, 2021
  • 0
 • SARS-CoV-2 påvisat hos svensk hund

  SARS-CoV-2, det virus som orsakar Covid-19, har för första gången påvisats hos en svensk hund. Hunden undersöktes och behandlades på djursjukhus på grund av luftvägssymtom. Prover från hunden analyserades vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som ett led...

  • Posted juli 18, 2021
  • 0
 • Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret

  Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret och i synnerhet avseende livsmedelsproducerande djur för att säkra livsmedelsförsörjning och människors liv och hälsa. Det finns stora fördelar med samverkan mellan humansjukvården och djurens hälso- och sjukvård....

  • Posted juni 29, 2021
  • 0
 • Trots utbrott är hälsoläget hos svenska djur gott

  Trots utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar under 2020 är hälsoläget hos svenska djur fortsatt gott. Det visar årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” som nu är klar. Den presenterar...

  • Posted juni 20, 2021
  • 0
 • Småfåglar kan sprida salmonella

  Utbrott av salmonella bland katter och människor kan kopplas till småfåglar. Den variant av salmonella som sprids via fåglarna verkar framför allt orsaka smitta bland barn och äldre, jämfört med andra salmonellavarianter. Det skriver forskare vid Statens...

  • Posted september 27, 2019
  • 0
 • SVA letar efter främmande virus hos fåglar

  Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är...

  • Posted juli 17, 2019
  • 0
 • Fynd av tajgafästing leder till ny insamling

  Vid insamlingen 2018 hittades ett 20-tal tajgafästingar, Ixodes persulcatus. Några av fynden gjordes i nya områden, i norra Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu åter om hjälp med att samla in fästingar. Denna gång vänder sig...

  • Posted maj 3, 2019
  • 0