All posts tagged "Strategisk vägmateriel"

  • Trafikverket får säkra strategisk vägmateriel

    För att säkra en god beredskap har regeringen beslutat att Trafikverket ska kunna upphandla och lagerhålla viktig materiel som behövs till väginfrastruktur, denna möjlighet finns redan sedan tidigare när det gäller materiel till järnvägen. – Trafikverket får...

    • Posted februari 6, 2023
    • 0