Trafikverket får säkra strategisk vägmateriel

By on 6 februari, 2023
Arkivbild

För att säkra en god beredskap har regeringen beslutat att Trafikverket ska kunna upphandla och lagerhålla viktig materiel som behövs till väginfrastruktur, denna möjlighet finns redan sedan tidigare när det gäller materiel till järnvägen.

– Trafikverket får nu bättre möjlighet att säkerställa en god beredskap när det gäller väginfrastrukturen och att vid behov parera situationer när det annars skulle kunna uppstå brist på varor, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Ändringen syftar till att ge Trafikverket handlingsfrihet att i händelse av höjd beredskap eller ytterst krig, säkerställa tillgången till strategisk materiel genom upphandling eller lagerhållning.

Trafikverket har sedan tidigare rätt att upphandla och tillhandahålla materiel för järnvägen. Nu ändrar regeringen i Trafikverkets instruktion så att denna möjlighet utökas till att även gälla vägar.

Det innebär att Trafikverket kan se till att entreprenörer som bygger väginfrastruktur på myndighetens uppdrag, har tillgång till det materiel som behövs för arbetet. Det kan till exempel röra sig om tillgång till materiel som cement, teknisk utrustning eller bindemedlet bitumen till asfalt.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login