All posts tagged "Tall"

 • Stora betesskador i svenska skogar

  Svenska ungskogar med tall har fortfarande stora betesskador, och bara tre områden i landet når målet om maximalt fem procent årliga skador. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter att årets inventeringar summerats. Betesskador på tall anses idag vara en...

  • Posted oktober 7, 2021
  • 0
 • ​Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare

  Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare, betningen leder både till tillväxtförluster och kvalitetsnedsättningar för det framtida timret och kostnaden för skogsbruket har beräknats till att årligen uppgå till 1,25 miljarder kronor. Varje vår...

  • Posted juni 29, 2020
  • 0
 • Parasitsvamp kan hota svenska tallar

  En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige och Skandinavien av forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Fynden har gjorts på bergtall (Pinus mugo). Eftersom barren gulnar förlorar träden tillväxt och riskerar på längre...

  • Posted april 22, 2019
  • 0
 • Skogsskador 2017: multiskadad tall och ny svampsjukdom etablerad

  Under 2017 myntades ett nytt begrepp: multiskadad tall som drabbats av flera angrepp samtidigt, dessutom har den nya svampsjukdomen Diplodia nu på allvar fått fäste i Sverige. Det här visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av skogsskador under 2017....

  • Posted mars 18, 2018
  • 0