All posts tagged "Torskfiske"

  • EU-kommissionen nödstoppar torskfisket i södra Östersjön

    För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen idag, 23 juli, beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från den 24 juli till och med 31 december 2019....

    • Posted juli 23, 2019
    • 0