All posts tagged "Trendbrott"

 • Positiv svensk PISA-trend håller i sig

  PISA 2018 bekräftar att trendbrottet i PISA 2015 inte var en tillfällighet. Svenska 15-åringar presterar nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som PISA undersöker. I läsförståelse är det bara fyra OECD-länder som har bättre resultat. De...

  • Posted december 3, 2019
  • 0
 • Trendbrott: Färre svenska bostadsköp i Portugal

  Nya siffror visar att 637 svenskar köpte bostad i Portugal under 2018. Efter flera års ökning är det en minskning med 14,8 procent jämfört med 2017. Svag svensk krona och det nya dubbelbeskattningsavtalet bedöms ligga bakom minskad köpvilja....

  • Posted september 28, 2019
  • 0
 • Trendbrott – kollektivtrafikresandet ökar mer än bilresandet i Örebro län

  Tätare turer och kortare restider. Det är några av anledningarna till att Länstrafikens marknadsandel har ökat från föregående år. Möjligheten att resa kollektivt i länet har förbättrats, särskilt på landsbygden, menar resenärerna. Det visar den årliga undersökningen...

  • Posted februari 26, 2019
  • 0
 • Minskad försäljning av småhus i Örebro län

  Trendbrott på småhusmarknaden – tydlig försäljningsökning under första kvartalet. Efter en svag ökning av antalet sålda småhus under sista kvartalet 2017 syns nu en starkare uppgång. Under årets första kvartal ökade antalet sålda småhus i genomsnitt med sju...

  • Posted april 13, 2018
  • 0
 • ​Trendbrott i byggloven kan indikera en nedgång i byggkonjunkturen

  Varje månad sammanställer Industrifakta en redovisning av utvecklingen för antalet beviljade bygglov inom bostäder och lokaler, den senaste rapporten kan avslöja ett trendbrott. Fram till augusti i år visade det ackumulerade antalet bygglov en ökning, men efter...

  • Posted december 30, 2017
  • 0
 • Nu minskar befolkningens skulder

  Efter att svenskarnas skuldberg ökat stadigt sedan 2011 ses nu ett trendbrott. I slutet av 2016 hade befolkningens totala skulder minskat med drygt åtta miljoner, enligt statistik från Kronofogden som Visma har sammanställt. Tillsammans var 423 000...

  • Posted februari 4, 2017
  • 0