Trendbrott – kollektivtrafikresandet ökar mer än bilresandet i Örebro län

Av på 26 februari, 2019

Tätare turer och kortare restider. Det är några av anledningarna till att Länstrafikens marknadsandel har ökat från föregående år. Möjligheten att resa kollektivt i länet har förbättrats, särskilt på landsbygden, menar resenärerna. Det visar den årliga undersökningen Kollektivtrafikbarometern som presenteras i dag.

32 procent av de tillfrågade som svarat att de reser med Länstrafiken menar att möjligheten att resa kollektivt har förbättrats. Detta beror delvis på tätare turer och kortare restider. Länstrafikens marknadsandel har ökat från 13 procent 2017 till 16 procent 2018. Det är anmärkningsvärt eftersom marknadsandelen har varit 12-13 procent de senaste 6 åren. 

– Siffrorna visar att vi är på rätt väg med de förändringar i kollektivtrafiken som vi gjort. Vi ser också en attitydförändring mot ett mer hållbart resande bland länsinvånarna vilket är jättekul, säger Nina Höijer (S) ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Information om var bussen är ­– direkt i appen
Det resenärerna är minst nöjda med enligt undersökningen är informationen vid förseningar och stopp. Länstrafiken har därför initierat en satsning på information i realtid, vilket beräknas införas under 2020.

Det innebär att du i Länstrafikens digitala kanaler i framtiden kommer att se exakt var bussen befinner sig, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken.

Länstrafikens resenärer nöjdare än genomsnittet i Sverige

Nöjd Kundindex (NKI), som handlar om hur nöjda resenärerna är, har 2018 ökat till 65 procent jämfört med 59 procent 2017. Det nationella snittet för 2018 ligger på 59 procent vilket innebär att resultatet för Länstrafiken Örebro är högre än nationellt snitt.

– Vi är väldigt glada över att våra satsningar uppskattas av länsinvånarna, säger Fredrik Eliasson.

Om Kollektivtrafikbarometern
Varje år sammanställs en rapport av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik – Kollektivtrafikbarometern. Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets- och attitydundersökning för kollektivtrafikbranschen.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in