All posts tagged "Tufft"

 • Tuffare ekonomiskt läge för barnfamiljer

  En ny Sifo-undersökning bekräftar civilsamhällets beskrivning, ett tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer med små ekonomiska marginaler. Undersökningen gjord på uppdrag av Röda Korset, Hyresgästföreningen, Majblomman och Rädda Barnen visar att fyra av tio ensamstående föräldrar med lägre...

  • Posted mars 20, 2024
  • 0
 • Blodgivare behövs varje vardag inför jul

  Är du blodgivare och det är dags för dig att ge blod? Passa på nu före jul- och nyårshelgerna. December är en månad då färre blodgivare ger blod. Det är mycket annat som ska hinnas med inför...

  • Posted december 17, 2023
  • 0
 • Tufft för byggbranschen, betydligt ljusare för försvars- och gruvindustrin

  För andra kvartalet i rad sjunker Sveriges BNP, och den svenska ekonomin befinner sig i recession. För Örebro län kan man konstatera att de branscher som har det tuffast är byggbranschen med sina underleverantörer, detaljhandeln med sällanköp...

  • Posted december 13, 2023
  • 0
 • Tufft läge för Folktandvården

  För Folktandvården gäller det att minska kostnaderna, och samtidigt öka intäkterna. Folktand­vårdens periodrapport från den 1 januari till den 30 september i år visade på ett resultat på minus 30 miljoner kronor. – Det är ett allvarligt ekonomiskt läge...

  • Posted november 25, 2023
  • 0
 • Fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare

  SBAB:s indikator ”Bomarknadstempen” visar för april en ytterst marginell förbättring i förhållande till mars avseende hur lätt det är att sälja ett hus respektive en lägenhet på andrahandsmarknaden i Sverige som helhet. Förbättringen för hus kan kopplas...

  • Posted maj 11, 2023
  • 0
 • Tufft för många när grönsaker blir dyrare

  – Att så pass många med lägre inkomster säger att de köper mindre frukt och grönsaker är oroande ur ett folkhälsoperspektiv. Vi behöver fortsätta att följa utvecklingen när det gäller hur ökade priser möjligheten för de med...

  • Posted november 10, 2022
  • 0
 • Tufft att vara chef i det nya normala arbetslivet

  Distansarbetet är här för att stanna, men vad krävs för att det ska fungera? Fler än sex av tio chefer (64 %) tror att sammanhållningen mellan medarbetare och organisationskulturen påverkas negativt av distansarbetet. Hur påverkas organisationens förmåga...

  • Posted oktober 18, 2022
  • 0
 • Sommaren tuff för djursjukvården – så jobbar vi för bättre förutsättningar

  Inför sommaren aviserade flera djursjukhus att de skulle minska sina öppettider. Det ledde till en stor oro över konsekvenserna för djur, djurägare och djursjukvårdspersonal. För Distriktsveterinärerna innebar perioden juni–augusti betydligt fler behandlingar på beredskapstid jämfört med tidigare...

  • Posted september 7, 2021
  • 0
 • Tillfällig minskning av konkurser i november månad men fortsatt tufft för stora branscher

  Färsk statistik från UC visar att konkurserna minskar med 10 procent i november månad jämfört med samma månad i fjol. De stora branscherna får ett uppsving under november månad, där konkurserna i bland annat detaljhandeln minskar med...

  • Posted december 2, 2019
  • 0
 • Tuff högskolestart med låga gymnasiebetyg

  Nära hälften av studenterna med lägre betyg från högskoleförberedande program har svårt att klara högskolan det första läsåret. Vanligast med låg prestation är det bland studenter från teknikprogrammet och från naturvetenskapsprogrammet. Det visar Skolverkets undersökning av hur...

  • Posted februari 22, 2018
  • 0