All posts tagged "Utsläpp"

 • Stora utsläpp av mikroplast från färg

  Färg är en betydande källa till mikroplast i Sverige. Det visar en ny rapport, som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är den första svenska studien som så specifikt tittar på hur...

  • Posted november 30, 2023
  • 0
 • Skrämmande att regeringen inte vet

  Skrämmande att regeringen inte vet, när Sveriges utsläpp kommer att minska. Regeringen tror inte att den egna politiken gör det möjligt att nå klimatmålen, därför vill man ändra inriktning och köpa utsläppsutrymme av andra länder. Enligt FN befinner...

  • Posted november 15, 2023
  • 0
 • Minskade utsläpp och starkare fokus på hållbarhet

  Det ledande resebolaget TUI har lanserat riktlinjer för gröna byggnader, som ger rekommendationer vid bygg- och renoveringsprojekt av TUI-hotell och hotellpartners. De nya riktlinjerna stöder TUI:s nya hållbarhetsagenda, som syftar till att minska utsläppen från TUI:s hotellverksamhet...

  • Posted augusti 6, 2023
  • 0
 • Svenska utsläpp minskade i fjol

  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2022 jämfört med 2021, visar preliminär statistik från SCB. Minskade utsläpp från personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen är de främsta orsakerna. Utsläppen minskade med 1,5 miljoner ton i fjol...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0
 • Dubbla projekt ska bidra till minskade utsläpp

  Dubbla projekt ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, Region Örebro län vill bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Det sker på många sätt, bland annat genom ekonomiskt stöd till projekten Fossilfritt 2030 och Grönt...

  • Posted mars 30, 2023
  • 0
 • Så minskar du utsläppen utan elbil

  Försäljningen av laddhybrider och elbilar har ökat kraftigt de senaste åren, tack vare klimatbilsbonusen har det tidigare varit möjligt att köpa och köra en elbil till lägre totalkostnad än de flesta andra bilar. Efter att bonusen slopats...

  • Posted mars 12, 2023
  • 0
 • Svenska byggen missar återbruk av massor

  Utsläpp och onödiga kostnader när svenska byggen missar återbruk av massor, i en ny rapport visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen i Europa genom cirkulär masshantering. Dessutom ger...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0
 • Industrins gratisutsläpp av koldioxid måste stoppas

  I måndags gick de centrala klimatdelarna av EU:s stora omställningspaket Fit for 55 i mål, trots vissa framsteg riskerar åtgärderna att vara långt ifrån tillräckliga. Naturskyddsföreningen är kritisk till att delar av industrin får fortsätta släppa ut...

  • Posted december 22, 2022
  • 0
 • Vägledning ska minska klimatpåverkan

  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Sverige ansluter till Green Shipping Challenge

  Sverige har anslutit till initiativet Green Shipping Challenge som leds av USA och Norge och tidigare i veckan lanserades på klimatmötet COP27. – Det är viktigt för klimatomställningen att minska utsläppen från sjöfart. Svensk sjöfart ligger redan...

  • Posted november 19, 2022
  • 0