All posts tagged "Utsläpp"

 • Rekordlåga utsläpp från den nya personbilsflottan

  Koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen fortsätter minska, under 2023 släppte genomsnittsbilen ut 61 gram/km vid blandad körning. Det är en minskning med över 8 procent jämfört med motsvarande siffror för året innan. Det visar siffror som...

  • Posted februari 29, 2024
  • 0
 • Svenska utsläpp minskar

  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade i början av hösten, visar preliminär statistik från SCB. Minskningen syns i alla branscher, men mest i transportindustrin. Under tredje kvartalet 2023 minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska...

  • Posted februari 9, 2024
  • 0
 • Stora utsläpp av mikroplast från färg

  Färg är en betydande källa till mikroplast i Sverige. Det visar en ny rapport, som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är den första svenska studien som så specifikt tittar på hur...

  • Posted november 30, 2023
  • 0
 • Skrämmande att regeringen inte vet

  Skrämmande att regeringen inte vet, när Sveriges utsläpp kommer att minska. Regeringen tror inte att den egna politiken gör det möjligt att nå klimatmålen, därför vill man ändra inriktning och köpa utsläppsutrymme av andra länder. Enligt FN befinner...

  • Posted november 15, 2023
  • 0
 • Minskade utsläpp och starkare fokus på hållbarhet

  Det ledande resebolaget TUI har lanserat riktlinjer för gröna byggnader, som ger rekommendationer vid bygg- och renoveringsprojekt av TUI-hotell och hotellpartners. De nya riktlinjerna stöder TUI:s nya hållbarhetsagenda, som syftar till att minska utsläppen från TUI:s hotellverksamhet...

  • Posted augusti 6, 2023
  • 0
 • Svenska utsläpp minskade i fjol

  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2022 jämfört med 2021, visar preliminär statistik från SCB. Minskade utsläpp från personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen är de främsta orsakerna. Utsläppen minskade med 1,5 miljoner ton i fjol...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0
 • Dubbla projekt ska bidra till minskade utsläpp

  Dubbla projekt ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, Region Örebro län vill bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Det sker på många sätt, bland annat genom ekonomiskt stöd till projekten Fossilfritt 2030 och Grönt...

  • Posted mars 30, 2023
  • 0
 • Så minskar du utsläppen utan elbil

  Försäljningen av laddhybrider och elbilar har ökat kraftigt de senaste åren, tack vare klimatbilsbonusen har det tidigare varit möjligt att köpa och köra en elbil till lägre totalkostnad än de flesta andra bilar. Efter att bonusen slopats...

  • Posted mars 12, 2023
  • 0
 • Svenska byggen missar återbruk av massor

  Utsläpp och onödiga kostnader när svenska byggen missar återbruk av massor, i en ny rapport visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen i Europa genom cirkulär masshantering. Dessutom ger...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0
 • Industrins gratisutsläpp av koldioxid måste stoppas

  I måndags gick de centrala klimatdelarna av EU:s stora omställningspaket Fit for 55 i mål, trots vissa framsteg riskerar åtgärderna att vara långt ifrån tillräckliga. Naturskyddsföreningen är kritisk till att delar av industrin får fortsätta släppa ut...

  • Posted december 22, 2022
  • 0