Alla inlägg taggade "Utsläpp"

 • Svenska utsläpp ökade förra året

  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade under 2021 i jämförelse med 2020, visar preliminär statistik från SCB. De totala växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi uppgick till 48,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2021. Det är en ökning...

  • Skrivet maj 14, 2022
  • 0
 • Nedåtgående utsläppstrend bruten – här är de största utsläpparna

  Efter några års nedåtgående trend, så har industriutsläppen av växthusgaser i Örebro län vänt upp igen. Örebroindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 207 000 ton koldioxid under år 2021. Det är 46 procent mer än året innan. Den...

  • Skrivet april 9, 2022
  • 0
 • Ökade utsläpp från vägtrafiken om klimatbonus för laddhybrider slopas

  Regeringen har föreslagit att den klimatbonus som betalas ut i samband med köp av en laddhybrid ska fasas ut. Redan nu i juli 2022 ska stödet på maximalt 45 000 kronor sänkas till 20 000 kronor. 2023 är förslaget...

  • Skrivet mars 29, 2022
  • 0
 • Bilföretag utelämnar uppgifter om utsläpp och förbrukning i marknadsföring

  Vid marknadsföring av en specifik bilmodell ska uppgift om förbrukning och utsläpp generellt sett anges. Men enligt en granskning som Riksförbundet M Sverige genomfört vecka 1–2 i år saknas uppgifterna i en majoritet av de digitala annonser...

  • Skrivet februari 19, 2022
  • 0
 • Utsläpp från vägtrafiken minskade trots ökad trafik

  Det preliminära resultatet visar att växthusgaser från trafiken minskade med 0,3 procent jämfört med 2020 trots att trafiken ökade. Orsakerna är energieffektivisering, elektrifiering och en ökad andel biodrivmedel. Personbilstrafiken ökade preliminärt med fyra procent, men jämfört med...

  • Skrivet februari 15, 2022
  • 0
 • Utsläppen av kväveoxider från lätta dieselfordon minskar

  I takt med att EU under senare år har skärpt avgaskraven för kväveoxider från lätta dieselfordon har också utsläppen minskat. Det visar omfattande mätningar av utsläpp i verklig trafik som IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört. Fortfarande släpper...

  • Skrivet februari 4, 2022
  • 0
 • Järnvägsinvesteringarna som sparar miljarder och minskar utsläppen

  Tågtrafikens utveckling de senaste 20 åren har skapat kapacitetsbrist på Västra och Södra stambanan som utgör en hämsko för det transportberoende näringslivet i Sverige. I den nya infrastrukturrapporten Bygg Framtiden pekar Green Cargo ut tre snabba åtgärder...

  • Skrivet november 11, 2021
  • 0
 • Kraftvärmeverket ska mer än halvera utsläppen

  Till 2023 ska kraftvärmeverket på Björkborn i Karlskoga mer än halverat de fossila koldioxidutsläppen, en rad åtgärder är planerade och arbetet är redan igång. Den största förändringen är utfasning av torv som bränsle. Torv har använts sedan anläggningen...

  • Skrivet oktober 4, 2021
  • 0
 • Örebro län lovar att öka takten för mer el-drivna godstransporter

  Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Mer el-drivna godstransporter är därför ett måste. – Örebro län som är ett centrum för logistik och transporter i Sverige har ett särskilt ansvar, säger landshövding...

  • Skrivet september 7, 2021
  • 0
 • Svenska utsläpp fortsätter att minska

  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska. Under årets första kvartal minskade de med 5 procent jämfört med motsvarande period 2020, visar preliminär statistik från SCB.  Utsläppen minskar i flera branscher, men allra mest...

  • Skrivet september 4, 2021
  • 0