Så minskar du utsläppen utan elbil

By on 12 mars, 2023
Arkivbild

Försäljningen av laddhybrider och elbilar har ökat kraftigt de senaste åren, tack vare klimatbilsbonusen har det tidigare varit möjligt att köpa och köra en elbil till lägre totalkostnad än de flesta andra bilar.

Efter att bonusen slopats står sig elbilen vid prisjämförelse inte alls lika bra, för den som vill välja en bil med lägre utsläpp finns det dock även andra modeller att välja på.

– Idag är de bästa alternativen till elbil en etanol- eller biogasbil, eller en dieselbil tankad med syntetisk diesel, HVO100. Med etanol E85 sjunker utsläppen med ungefär 50 procent jämfört med en bensinbil, med biogas eller HVO100 kan de sjunka till nästan noll, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Fördelen med etanol- och biogasbilar är att de kostar ungefär som en vanlig bensinbil. Dessutom slipper man betala malus-skatt de första tre åren om man köper en ny bil. En biogasbil är även tillåten att köra med i den strängaste miljözonen, vilket annars bara elbilar får göra.

– Från 2035 säljs sannolikt bara nya elbilar och det finns poänger med det. Elbilen har nollutsläpp vid körning och är väldigt energieffektiv. En förbränningsmotor har mycket spillvärme oavsett drivmedel, säger Carl-Erik Stjernvall.

Av Sveriges 5 miljoner personbilar i trafik är ungefär 450 000 laddhybrider eller elbilar, knappt 200 000 etanolbilar, och bara runt 40 000 kan köras på biogas.

– Många fler nybilsköpare borde titta på alternativen om en elbil blir för dyr och malus-skatten också känns hög. Det är viktigt att utsläppen från vägtrafiken sjunker och alla som kan välja bort en diesel- eller bensinbil till förmån för något annat borde göra det, menar Carl-Erik Stjernvall.

Så minskar du utsläppen utan elbil, från bästa till sämsta alternativ:

• Vätgas.
Det finns oerhört få bilmodeller att välja på och de är dessutom ofta betydligt dyrare än elbilar. Antalet tankställen är mycket få. Vätgas kan framställas lokalt ”off-grid” och även om tekniken medför en del energiförluster kan det vara ett alternativ för framtiden. Det går snabbt att ”ladda” och utsläppen är som från en elbil – noll.

• Biogas.
Svensk fordonsgas innehåller nästan bara förnybar biogas, till skillnad från många andra länder i Europa som använder fossil naturgas. Utsläppen sjunker med upp till 95 procent. Men det finns alldeles för få tankställen för gas, särskilt i norra Sverige. Priset på gas kan skilja sig mycket mellan olika städer. Gasbilar får köra inom miljözon 3 så länge utsläppsklassen är minst Euro6.

• Bränslet HVO100 sänker dieselbilens utsläpp med ungefär 95 procent.
HVO100 har ett högre literpris än diesel. Men sett till klimatnyttan per krona, medräknat besparingen i att inte köpa någon elbil, kan det vara ett billigt sätt att minska sin klimatpåverkan. Det krävs godkännande från biltillverkaren för att tanka HVO100.

• E85 – etanol.
Det går åt 30 procent mer bränsle jämfört med när man kör på bensin, men totalt minskar utsläppen med 50 procent. E85 finns på de flesta mackar, saknas det går bilen lika bra på bensin.

• Snålkörning.
Att köra defensivt kan minska förbrukningen och utsläppen med ungefär tio procent. Det förbättrar dessutom trafiksäkerheten.

• ”Gör ingenting”.
Tack vare reduktionsplikten innehåller all diesel som säljs idag i snitt 30 procent förnybart innehåll. Den som tankar vanlig diesel har alltså sänkt sina utsläpp med ungefär 30 procent. Motsvarande minskning för bensin är väsentligt lägre, bara 7,8 procent.
• Bensinbilen har idag sämst potential att sänka sina utsläpp. Syntetisk bensin förekommer bara på försök. En bensinbil kan dock vanligen konverteras för att kunna köras på etanol eller biogas.

Sverige
Örebronyheter

Källa: M Sverige

You must be logged in to post a comment Login