All posts tagged "Minskar"

 • Barnafödandet fortsätter att minska

  Barnafödandet fortsätter att minska i Sverige, visar ny statistik från SCB. Det är den tredje februarimånaden i följd som antalet födda minskat jämfört med ett år tidigare, och det lägsta antalet i februari sedan 2005. Förra året...

  • Posted april 11, 2024
  • 0
 • Antalet tumlare minskar kraftigt i Bälthavet

  Tumlarpopulationen i området från Kattegatt till sydvästra Östersjön har mer än halverats. För att beståndet ska kunna återhämta sig får inte fler än 24 djur dödas årligen, men siffror visar att över 900 individer dör i fisknät...

  • Posted mars 9, 2024
  • 0
 • Antalet beviljade föräldrapenningtillägg minskar

  Antalet beviljade föräldrapenningtillägg har minskat på senare år, framför allt bland unga föräldrar. En orsak är att färre barn föds i Sverige. Det visar Afa Försäkrings aktuella statistikrapport, som även listar de tio kollektivanslutande fackförbund som har...

  • Posted mars 7, 2024
  • 0
 • Ekomarknaden stabiliseras och prisskillnaderna minskar

  Försäljningsvärdet för ekologisk mat i svenska livsmedelsbutiker minskade med marginella 0,5 procent under det tredje kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan. Samtidigt har vissa kategorier sjunkit i pris. – Marknaden har börjat stabiliseras, skillnaden i...

  • Posted november 7, 2023
  • 0
 • Dödliga sjukdomarna som minskar mest i Örebro län

  Färre personer dör i hjärt- och kärlsjukdomar. Den positiva trenden gäller både män och kvinnor, enligt en sammanställningav statistik från Socialstyrelsen, gjord av Lavendla. Hjärt- och kärlsjukdomar är som bekant den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor...

  • Posted september 4, 2023
  • 0
 • Barnhushållens inkomster minskar

  Barnhushållens inkomster minskar och fler lever med låg inkomststandard, under 2022 minskar hushållens inkomster för första gången sedan slutet på 1990-talet. Minskningen beror främst på inflationen. Andelen hushåll med låg inkomst beräknas öka, fler hushåll har alltså...

  • Posted juni 16, 2023
  • 0
 • Elförbrukningen fortsätter att minska

  Under maj minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ON:s elnät med 16 procent, jämfört med föregående år, räknas de större företagen in blir den totala minskningen 10 procent. – Oron kring energisituationen i...

  • Posted juni 11, 2023
  • 0
 • Så minskar du utsläppen utan elbil

  Försäljningen av laddhybrider och elbilar har ökat kraftigt de senaste åren, tack vare klimatbilsbonusen har det tidigare varit möjligt att köpa och köra en elbil till lägre totalkostnad än de flesta andra bilar. Efter att bonusen slopats...

  • Posted mars 12, 2023
  • 0
 • Emotet minskar, men är fortfarande vanligast

  Check Point Research (CPR) har släppt sin rapport över utvecklingen inom cybersäkerhetshot för juli 2022. Rapporten visar en kraftig minskning med cirka 50 procent av den skadliga koden Emotet globalt, trots det är det den fortsatt vanligaste...

  • Posted augusti 15, 2022
  • 0
 • Tydligare processer minskar risken för omedveten diskriminering

  Andelen kvinnor bland officerare inom armén är fortsatt låg, särskilt på högre ansvarsnivåer. I ett treårigt forskningsprojekt har FOI på uppdrag av Försvarsmakten undersökt om det finns utrymme för partiskhet i processer för karriärutveckling av officerare. Antalet...

  • Posted april 19, 2022
  • 0