Dödliga sjukdomarna som minskar mest i Örebro län

By on 4 september, 2023

Färre personer dör i hjärt- och kärlsjukdomar. Den positiva trenden gäller både män och kvinnor, enligt en sammanställningav statistik från Socialstyrelsen, gjord av Lavendla.

Hjärt- och kärlsjukdomar är som bekant den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor i Örebro län. För tjugo år sedan dog 535 personer per 100 000 invånare (0,53%) av hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan dess har antalet minskat år för år och under 2022 dog endast 300 personer per 100 000 invånare (0,30%) av sjukdomar i hjärtat och kärlen.

En liknande trend syns bland antalet dödsfall som har orsakats av olika tumörer. År 2003 dog 272 personer per 100 000 invånare (0,27%) av tumörer och fram till 2022 har den siffran minskat till 240 personer per 100 000 invånare (0,24%).

Dödsfallen bland män var främst orsakade av akut hjärtinfarkt, följt av kroniska ischemiska hjärtsjukdomar, som kranskärlssjukdom. Kvinnor dog till största andel av kranskärlssjukdom, följt av hjärtsvikt.

– Det är positivt att se en så stor minskning i en av de absolut vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Ett tecken på att befolkningen blir fysiskt friskare och mer hälsosam, säger Jakob Nordström, VD hos Lavendla Begravning & Juridik.

Samtidigt finns det vissa dödsorsaker som har ökat sedan 2003. Bland annat vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, som sepsis samt sjukdomar i nervsystemet som Alzheimers.

Om man ser till skillnader mellan män och kvinnor så finns det några dödsorsaker som sticker ut där det ena könet löper större risk att avlida jämfört med det motsatta könet. Fler män dör av alkoholrelaterad dödlighet, tumörer samt yttre orsaker till sjukdom och död såsom självdestruktiva handlingar.

Kvinnor dör i högre grad av psykiska sjukdomar och beteendestörningar och sjukdomar i nervsystemet än vad män gör.

Vanligaste dödsorsakerna i Örebro län 2022

Dödsorsak 2022

Män (per 100 000)

Kvinnor (per 100 000)

Båda könen (per 100 000)

Hjärt- och kärlsjukdomar

305,67

295,70

300,70

Tumörer

271,92

208,89

240,50

Psykiska sjukdomar

57,76

73,11

65,41

Sjukdomar i nervsystemet

48,67

70,50

59,55

Sjukdomar i andningsorganen

62,95

51,57

57,28

Yttre orsaker

68,14

33,29

50,77

Endokrina sjukdomar och nutritionsrubbningar

35,04

37,86

36,45

Sjukdomar i matsmältningsorganen

33,10

28,72

30,92

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

29,20

27,42

28,31

Alkoholrelaterad dödlighet

36,34

9,79

23,11

….

Vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna i Örebro län 2022

Dödsorsak 2022

Män (per 100 000)

Kvinnor (per 100 000)

Båda könen (per 100 000)

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)

54,51

46,35

50,44

Akut hjärtinfarkt

69,44

31,33

50,44

Hjärtinsufficiens (hjärtsvikt)

30,50

33,94

32,22

Förmaksflimmer och förmaksfladder

24,01

33,29

28,64

….

Dödsorsaker med störst skillnad mellan män och kvinnor i Örebro län

Dödsorsaker 2022

Män (per 100 000)

Kvinnor (per 100 000)

Alkoholrelaterad dödlighet

36,34

9,79

Psykiska sjukdomar och beteendestörningar

57,76

73,11

Sjukdomar i nervsystemet

48,67

70,50

Tumörer

271,92

209,89

Yttre orsaker till sjukdom och död

68,14

33,29

….

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Lavendla
Om undersökningen
Datan för dödsorsaker kommer från Socialstyrelsen och avser perioden 2003-2022. Siffrorna som presenteras avser antalet per 100 000 invånare på riks- och länsnivå.

You must be logged in to post a comment Login