All posts tagged "Sjukdomar"

 • Tusentals personer kräver fler insatser mot tropiska sjukdomar

  Fler än 16 000 personer har tagit ställning för att Sveriges regering ska satsa mer på forskning kring försummade tropiska sjukdomar och uppmärksamma dessa sjukdomar mer i globala hälsoinsatser. På världsdagen tisdag 30 januari för försummade tropiska...

  • Posted februari 2, 2024
  • 0
 • PFAS kan öka risken för sjukdomar hos ofödda barn

  PFAS är kemikalier som kan orsaka cancer, diabetes och andra sjukdomar. Nu visar forskning vid Örebro universitet att kemikalierna sannolikt påverkar människor redan vid fosterstadiet. – Vi ser att PFAS troligen har en väldigt stor metabol påverkan...

  • Posted januari 10, 2024
  • 0
 • Dödliga sjukdomarna som minskar mest i Örebro län

  Färre personer dör i hjärt- och kärlsjukdomar. Den positiva trenden gäller både män och kvinnor, enligt en sammanställningav statistik från Socialstyrelsen, gjord av Lavendla. Hjärt- och kärlsjukdomar är som bekant den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor...

  • Posted september 4, 2023
  • 0
 • Tropiska sjukdomar bortglömt men akut hälsohot

  Över 1,6 miljarder människor drabbas varje år av försummade tropiska sjukdomar, ändå finns det knappt några effektiva vaccin, diagnosverktyg eller läkemedel. I ett upprop kräver Läkare Utan Gränser att Sverige ska ta itu med det hälsohot som...

  • Posted maj 6, 2023
  • 0
 • Därför smittas människor av sjukdomar från gnagare

  Orsakerna till att människor smittas av gnagarburna sjukdomar är ett samspel mellan naturliga och mänskligt skapade faktorer – detta gäller världen över. Det visar forskare, från bland annat SLU, i en ny global studie där drivkrafterna bakom...

  • Posted december 31, 2022
  • 0
 • Vården ska utgå från individen

  Ny forskarskola om hur vården ska utgå från individen, och förebygga sjukdomar. Svensk sjukvård arbetar med att omvandla synen på människor från att vara passiva patienter till att bli aktiva individer, och lägga större tyngd på att förebygga...

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • Lärare från Kenya väckte intresse

  Lärare från Kenya väckte intresse hos Örebrostudenter – tropiska sjukdomar ny verklighet, fyra forskare och lärare från Pwani University i Kenya har under tre veckor föreläst för och på annat sätt undervisat studenter på läkarprogrammet och den...

  • Posted september 29, 2022
  • 0
 • Projekt för att hitta ny behandling av inflammation som orsak till sjukdomar

  Inflammation är en viktig orsak till ateroskleros, som i sin tur är den vanligaste orsaken till hjärt-kärlsjukdomar, Rosanne Reitsema har fått anslag av KK-stiftelsen för att undersöka nya metoder för att behandla inflammation. Målet för projektet är...

  • Posted maj 25, 2022
  • 0
 • Ny snabbmetod för blodprov ska kunna upptäcka fler miljögifter och sjukdomar

  Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover, de ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. Drygt tolv miljoner satsas på det nya...

  • Posted maj 24, 2022
  • 0
 • 95 byggarbetsplatser granskas i Örebro län

  Förra året tvingades över 110 byggnadsarbetare till sjukfrånvaro på grund av arbetsolyckor och -sjukdom i Örebro län, och nio av tio arbetare i länet upplever smärtor kopplade till sitt arbete. Den här veckan genomför Byggnads kontroller på...

  • Posted oktober 27, 2021
  • 0