All posts tagged "Sjukdomar"

 • Därför smittas människor av sjukdomar från gnagare

  Orsakerna till att människor smittas av gnagarburna sjukdomar är ett samspel mellan naturliga och mänskligt skapade faktorer – detta gäller världen över. Det visar forskare, från bland annat SLU, i en ny global studie där drivkrafterna bakom...

  • Posted december 31, 2022
  • 0
 • Vården ska utgå från individen

  Ny forskarskola om hur vården ska utgå från individen, och förebygga sjukdomar. Svensk sjukvård arbetar med att omvandla synen på människor från att vara passiva patienter till att bli aktiva individer, och lägga större tyngd på att förebygga...

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • Lärare från Kenya väckte intresse

  Lärare från Kenya väckte intresse hos Örebrostudenter – tropiska sjukdomar ny verklighet, fyra forskare och lärare från Pwani University i Kenya har under tre veckor föreläst för och på annat sätt undervisat studenter på läkarprogrammet och den...

  • Posted september 29, 2022
  • 0
 • Projekt för att hitta ny behandling av inflammation som orsak till sjukdomar

  Inflammation är en viktig orsak till ateroskleros, som i sin tur är den vanligaste orsaken till hjärt-kärlsjukdomar, Rosanne Reitsema har fått anslag av KK-stiftelsen för att undersöka nya metoder för att behandla inflammation. Målet för projektet är...

  • Posted maj 25, 2022
  • 0
 • Ny snabbmetod för blodprov ska kunna upptäcka fler miljögifter och sjukdomar

  Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover, de ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. Drygt tolv miljoner satsas på det nya...

  • Posted maj 24, 2022
  • 0
 • 95 byggarbetsplatser granskas i Örebro län

  Förra året tvingades över 110 byggnadsarbetare till sjukfrånvaro på grund av arbetsolyckor och -sjukdom i Örebro län, och nio av tio arbetare i länet upplever smärtor kopplade till sitt arbete. Den här veckan genomför Byggnads kontroller på...

  • Posted oktober 27, 2021
  • 0
 • Handeln med reptiler skapar sjukdomar och enormt lidande

  Kungspyton och miljoner andra vilda djur fångas i det vilda eller föds in i fångenskap och säljs i mångmiljardhandeln med exotiska husdjur. Förutom sjukdomsrisk och lidandet för djuret har det en förödande effekt på många arter. Kungspyton...

  • Posted mars 29, 2020
  • 0
 • Blodatlas hjälper forskare bekämpa sjukdomar

  En ny karta över den mänskliga kroppens immunförsvarsceller har skapats av ett svenskt forskarlag i form av en blodatlas, som i detalj beskriver förekomsten av proteiner i dessa celler. Resultatet, samlat i en fritt tillgänglig databas, är...

  • Posted december 30, 2019
  • 0
 • Ingen ska behöva bli sjuk eller dö i förebyggbara sjukdomar

  Vi drivs ständigt av nya vetenskapliga landvinningar för att kunna utrota alltmer lidande och sjukdom i världen med hjälp av vacciner. Samtidigt är tillgången till vaccinationer ojämnt fördelad, även i Sverige. Under Världsimmuniseringsveckan som uppmärksammas i hela...

  • Posted april 27, 2019
  • 0
 • Svenska Röda Korset bygger toaletter för 20 000 för drabbade av cyklonen Idai

  För att minska riskerna att sjukdomar sprids i spåren av cyklonen Idai skickar nu Svenska Röda Korset tillsammans med brittiska Röda Korset material och ett sanitetsteam till staden Beira i Mocambique. Genom att bygga latriner, distribuera hygienartiklar...

  • Posted mars 22, 2019
  • 0