Projekt för att hitta ny behandling av inflammation som orsak till sjukdomar

By on 25 maj, 2022
Rosanne Reitsema har fått anslag av KK-stiftelsen för att undersöka nya metoder för att behandla inflammation.
Foto: Maria Elisson

Inflammation är en viktig orsak till ateroskleros, som i sin tur är den vanligaste orsaken till hjärt-kärlsjukdomar, Rosanne Reitsema har fått anslag av KK-stiftelsen för att undersöka nya metoder för att behandla inflammation.

Målet för projektet är att hitta nya sätt att förebygga och begränsa hjärt-kärlsjukdomar som har sin orsak i ateroskleros, åderförfettning. Ateroskleros är en kronisk inflammation i artärerna, alltså blodkärlen som leder blod bort från hjärtat.

– Idag är behandlingen inriktad direkt mot hjärt-kärlsjukdomarna, och här finns många möjligheter. Men det saknas i stort läkemedel mot själva inflammationen, säger Rosanne Reitsema, som närmast kommer från universitetet i Groningen, Nederländerna..

Ateroskleros bildas av en ansamling av kolesterol och immunceller i kärlväggarna.

– Vi vet nu att inflammationen under hela processen spelar en central roll för hur ateroskleros bildas, mot tidigare då uppfattningen var att det enbart handlade om att fett fastnade på kärlväggarna, säger Rosanne Reitsema.

Hon är knuten till forskningsmiljön CVRC (Cardiovascular research center) och ska under två år undersöka på vilket sätt två immunmolekyler (IL-17 och HMGB1) påverkar utvecklingen av ateroskleros. Dessutom ska Rosanne Reitsema utvärdera effekten av att hämma dessa två molekyler med molekyler som utvecklats av bioteknikföreförtaget Affibody som behandling för hjärt-kärlsjukdom. 

Projektet är ett samarbete med Affibody AB och TATAA Biocenter AB, och bygger på tidigare forskning som skett i samarbete med CVRC vid Örebro universitet.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text och foto: Maria Elisson
Anlaget från KK-stiftelsen är 2,4 miljoner kronor. Partnerföretagen bidrar med 2,2 miljoner kronor och Örebro universitet med 780 000 kronor.
KKS prospekt ger yngre forskare ”möjlighet att självständigt driva ett eget avgränsat forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Målet är att forskaren utvecklas professionellt och meriteras för en fortsatt akademisk karriär och samtidigt bidrar till utveckling och förnyelse hos både lärosäte och deltagande företag.”

You must be logged in to post a comment Login