All posts tagged "Sjukdomar"

 • Ny snabbmetod för blodprov ska kunna upptäcka fler miljögifter och sjukdomar

  Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover, de ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. Drygt tolv miljoner satsas på det nya...

  • Posted maj 24, 2022
  • 0
 • 95 byggarbetsplatser granskas i Örebro län

  Förra året tvingades över 110 byggnadsarbetare till sjukfrånvaro på grund av arbetsolyckor och -sjukdom i Örebro län, och nio av tio arbetare i länet upplever smärtor kopplade till sitt arbete. Den här veckan genomför Byggnads kontroller på...

  • Posted oktober 27, 2021
  • 0
 • Handeln med reptiler skapar sjukdomar och enormt lidande

  Kungspyton och miljoner andra vilda djur fångas i det vilda eller föds in i fångenskap och säljs i mångmiljardhandeln med exotiska husdjur. Förutom sjukdomsrisk och lidandet för djuret har det en förödande effekt på många arter. Kungspyton...

  • Posted mars 29, 2020
  • 0
 • Blodatlas hjälper forskare bekämpa sjukdomar

  En ny karta över den mänskliga kroppens immunförsvarsceller har skapats av ett svenskt forskarlag i form av en blodatlas, som i detalj beskriver förekomsten av proteiner i dessa celler. Resultatet, samlat i en fritt tillgänglig databas, är...

  • Posted december 30, 2019
  • 0
 • Ingen ska behöva bli sjuk eller dö i förebyggbara sjukdomar

  Vi drivs ständigt av nya vetenskapliga landvinningar för att kunna utrota alltmer lidande och sjukdom i världen med hjälp av vacciner. Samtidigt är tillgången till vaccinationer ojämnt fördelad, även i Sverige. Under Världsimmuniseringsveckan som uppmärksammas i hela...

  • Posted april 27, 2019
  • 0
 • Svenska Röda Korset bygger toaletter för 20 000 för drabbade av cyklonen Idai

  För att minska riskerna att sjukdomar sprids i spåren av cyklonen Idai skickar nu Svenska Röda Korset tillsammans med brittiska Röda Korset material och ett sanitetsteam till staden Beira i Mocambique. Genom att bygga latriner, distribuera hygienartiklar...

  • Posted mars 22, 2019
  • 0
 • Kunskap om sjukdomar i sköldkörteln samlas på samma plats

  Tyreoideacentrum har öppnat vid Universitetssjukhuset i Örebro, hit kommer de flesta patienter i länet med misstanke om tumör i sköldkörteln (tyreoidea) och bisköldkörtlarna (paratyreoidea att remitteras Tidigare har dessa patienter remitterats till flera olika mottagningar på USÖ...

  • Posted september 11, 2018
  • 0
 • Guld och DNA ska upptäcka sjukdomar

  I ett samarbete mellan KTH och Stockholms universitet har forskare byggt nanotrådar av guld ovanpå DNA-molekyler. Dessa trådar, som formas på DNA i en utvald sekvens, utgör en struktur i sig som kortsluter vid elektrisk kontakt och...

  • Posted februari 18, 2018
  • 0
 • Nära hälften av alla katter och hundar är överviktiga

  Övervikt hos katter och hundar kan leda till allvarliga sjukdomar, nedstämdhet, försämrad livskvalitet och ett förkortat liv. För femte året i rad har djurmatsföretaget Royal Canin genomfört sin Hälsobarometer och resultatet 2017 tyder på att nära varannan...

  • Posted februari 6, 2018
  • 0
 • Julgransodlingar kan sprida sjukdomar

  Odling av julgranar är en tickande bomb med sjukdomar, vilket drabbat odlare i flera länder. Sverige, med relativt blygsamma odlingar, har goda möjligheter att bromsa sjukdomarna och bygga upp en julgransindustri. Till våren disputerar Martin Pettersson med...

  • Posted december 13, 2017
  • 0