All posts tagged "Sjukdomar"

 • Nya markörer för att hitta sjukdomar snabbare

  Vid sjukdomar med akuta förlopp är det viktigt att patienten får rätt diagnos snabbt, forskning vid Universitetssjukhuset Örebro visar att ett blodprov kan ge snabbare svar än andra metoder. I blodet tittar man på RNA i cellerna...

  • Posted december 11, 2017
  • 0
 • Hälsa – En gen bidrar till många sjukdomar

  Genetiska skillnader i genen FADS1 påverkar risken att drabbas av en lång rad sjukdomar. Det är vår förmåga att tillverka fleromättade fetter som omega-3 och omega-6 som skiljer sig åt och det påverkar risken för till exempel...

  • Posted december 10, 2016
  • 0
 • Lokalt – Örebroforskare kartlägger kemikalier bakom sjukdomar

  Människor bombarderas ständigt av en komplex blandning kemikalier. Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet, har fått tre miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att kartlägga dessa många gånger okända substanser och hur de påverkar hälsan. –...

  • Posted november 10, 2016
  • 0
 • Lokalt | Giftigt skum används för att släcka bränder

  Örebroforskare har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, undersökt brandsläckningsskum och vilka effekter det har på människa och miljö. Studien visar att brandskum innehåller farliga kemikalier som kan förstöra dricksvattnet och orsaka cancer och...

  • Posted juni 23, 2015
  • 0