95 byggarbetsplatser granskas i Örebro län

By on 27 oktober, 2021
Arkivbild

Förra året tvingades över 110 byggnadsarbetare till sjukfrånvaro på grund av arbetsolyckor och -sjukdom i Örebro län, och nio av tio arbetare i länet upplever smärtor kopplade till sitt arbete.

Den här veckan genomför Byggnads kontroller på ett stort antal arbetsplatser i Örebro län för att granska arbetsmiljön.

Byggbranschen är en av de mest skadedrabbade. I Örebro län anmäldes under år 2020 hela 96 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro och därtill 16 sjukdomsfall som berodde på skadlig inverkan av arbetet.

– De här siffrorna visar att arbetsmiljöfrågor inom byggbranschen behöver tas på ännu större allvar i Örebro län, säger Kenneth Svärd, ordförande för Byggnads Örebro-Värmland.

Bland kommunerna i Örebro län rapporterades flest arbetsolyckor i Örebro (60 stycken), enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Längre ner hittar du siffror kommun för kommun.

Nio av tio upplever besvär

Samtidigt visar en färsk undersökning från Byggnads på stora brister i byggnadsarbetarnas ergonomiska arbetsmiljö. Bland 137 Örebromedlemmar, som deltog i undersökningen, svarade hela 124 att de upplever smärtor kopplade till sitt arbete (91 procent).

– Människan är ingen maskin och byggnadsarbetarna får betala med sina kroppar när penningjakten går före arbetsmiljön. Bedömning av ergonomiska risker ska vara lika självklart som att ha ett skyddsräcke eller skyddsskor, säger Kenneth Svärd, ordförande för Byggnads Örebro-Värmland.

Fackförbundet har frågat sammanlagt 3 800 medlemmar över hela landet om upplevda besvär på grund av värk i kroppen kopplat till sitt arbete och om de fått tillräcklig kunskap och hjälpmedel för att kunna undvika skador.

I hela landet var det 89 procent som uppgav att de upplever någon form av ergonomiska besvär kopplat till sitt arbete. En stor majoritet upplever smärtor i främst rygg och axlar.

79 procent uppger att de antingen inte fått instruktioner eller möjlighet att träna in lämplig arbetsteknik för arbetsuppgifter som kan innebära risk för skada, något de enligt Arbetsmiljöverkets ergonomiföreskrift har rätt till.

– Det finns en prispress från oseriösa aktörer som gör att företag inte vill eller anser sig ha råd att investera i ny teknik och nya hjälpmedel. Där har de stora upphandlarna och huvudentreprenörerna ett enormt ansvar. Branschen har akuta problem med långa underleverantörskedjor där underbudskonkurrens pressar både villkor, kvalitet och säkerhet, säger Kenneth Svärd.

Var sjunde arbetsplats hade brister förra året – nu granskas arbetsmiljön igen

Nu inleder Byggnads landsomfattande arbetsplatsbesök för att granska arbetsmiljön. I Örebro län besöker förbundet sammanlagt 95 arbetsplatser under veckan.

Vi vet sedan tidigare att den här typen av specialkontroller ger resultat. Jag vill se en nivåhöjning i arbetsmiljöarbetet i hela Örebro län, säger Kenneth Svärd, ordförande för Byggnads Örebro-Värmland.

Under förra året gjordes motsvarande kontroller på 91 arbetsplatser i Örebro län. 14 av dessa (15 procent) uppvisade brister.

– Resultaten i Örebro län förra året lämnar en hel del övrigt att önska. Att så här många arbetsplatser uppvisar brister är inte acceptabelt. Nu gör vi en kraftsamling för att höja nivån i branschen. Alla ska ha rätt till en säker arbetsmiljö och kunna lita på att kroppen håller hela vägen till pensionen. Det handlar om byggnadsarbetarnas liv och hälsa, säger Kenneth Svärd.

Fakta: Arbetsolyckor inom byggbranschen i Örebro län

Kommun Antal olyckor 2020
Askersund <5
Hallsberg 5
Karlskoga 7
Kumla 7
Lindesberg 7
Nora 6
Örebro kommun 60
Källa: Arbetsmiljöverket. Myndigheten rapporterar av sektresskäl inga exakta antal lägre än fem.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Byggnads
Metod och källor
Statistiken om arbetsplatsolyckor och -sjukdom inom byggbranschen kommer från Arbetsmiljöverket.
Medlemsundersökningen om ergonomi på arbetsplatsen genomfördes digitalt våren 2021 med totalt 3852 svarande medlemmar i hela landet.

You must be logged in to post a comment Login