All posts tagged "Sjukfrånvaro"

 • Arbetsolyckorna ökar kvinnor och män drabbas olika

  Antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro, ökade förra året med elva procent jämfört med året innan. Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång, och anmälde också fler arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Kvinnor anmälde dock...

  • Posted juni 12, 2024
  • 0
 • Ökad sjukfrånvaro inom svenska företag

  Sjukfrånvaron inom näringslivet fortsätter att öka, och det är framför allt de längre sjukskrivningarna som blir allt fler. Skillnaderna mellan män och kvinnors sjukrivningstal blir också allt större. Det här visar Avonovas återkommande sammanställning ESG & arbetslivet....

  • Posted maj 3, 2024
  • 0
 • Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras

  Att halka eller snubbla är den vanligaste orsaken, till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna, för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionsinsatsen inleds 2 maj och...

  • Posted april 22, 2024
  • 0
 • Högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos

  Kvinnor runt 40 år, högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Kvinnor löper mer än dubbelt så hög risk som män att drabbas av långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, visar en aktuell statistikrapport från Afa Försäkring....

  • Posted oktober 24, 2023
  • 0
 • Risk för långvarig sjukfrånvaro

  Risk för långvarig sjukfrånvaro, minst skillnad mellan kvinnor och män i Örebro län. Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att minst skillnad mellan kvinnor och...

  • Posted juni 12, 2023
  • 0
 • Sjukvårdsförsäkring allt vanligare bland småföretagare

  En högre andel småföretagare har sjukvårdsförsäkring jämfört med privatpersoner i allmänhet, 37 procent. Intresset ökade under pandemin och fortsätter att stiga, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Sju av tio menar också att längre sjukfrånvaro kan...

  • Posted april 13, 2023
  • 0
 • Sjukfrånvaro på grund av tumörer, bröstcancer vanligast

  Tumörer är den fjärde vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro, risken för långvarig sjukfrånvaro ökar med åldern och den vanligaste cancerformen är bröstcancer. Det visar aktuell statistik i en ny rapport från Afa Försäkring. – För kvinnor är...

  • Posted februari 17, 2023
  • 0
 • Långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos

  Långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos vanligast mitt i livet, särskilt bland kvinnor. Ju äldre vi blir desto högre blir risken för långvarig sjukfrånvaro, i alla fall generellt sett. Men det gäller inte alltid. Långvarig sjukfrånvaro för psykiska diagnoser...

  • Posted december 15, 2022
  • 0
 • Influensa skapar fler problem än hög sjukfrånvaro

  Under det senaste året har många företag behövt ställa om sina arbetsplatser för hemarbete som en effekt av pandemin. Detta har inneburit förändringar i arbetsrutiner och en högre grad av digitalisering. För att underlätta för medarbetare och...

  • Posted oktober 25, 2022
  • 0
 • Svensk sjukfrånvaro nu i nivå med den europeiska

  I tidigare internationella jämförelser har den svenska sjukfrånvaron stuckit ut som både hög och fluktuerande. Men de senaste 20 åren har sjukfrånvaron blivit såväl lägre som mer stabil. Numera ligger Sverige i nivå med genomsnittet för ett...

  • Posted augusti 28, 2022
  • 0