All posts tagged "Sjukfrånvaro"

 • Lägst risk för långvarig sjukfrånvaro

  Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande rapport inom området, statistiken visar att risken för långvarig sjukfrånvaro är lägst i Örebro och Gotlands län och högst i Gävleborgs län. –...

  • Posted juni 14, 2022
  • 0
 • Skador på grund av olyckor på fritiden orsakar sjukfrånvaro för många

  En av de vanligaste orsakerna till både kort- och långvarig sjukfrånvaro från jobbet är skador som uppstår vid olycksfall på fritiden. Vanligast är skador på knä och underben samt på handled och hand. Sjukfrånvaro på grund av...

  • Posted februari 23, 2022
  • 0
 • 95 byggarbetsplatser granskas i Örebro län

  Förra året tvingades över 110 byggnadsarbetare till sjukfrånvaro på grund av arbetsolyckor och -sjukdom i Örebro län, och nio av tio arbetare i länet upplever smärtor kopplade till sitt arbete. Den här veckan genomför Byggnads kontroller på...

  • Posted oktober 27, 2021
  • 0
 • Högst sjukfrånvaro bland de med kort utbildning och utrikes födda som vistats länge i Sverige

  Att sätta sjukfrånvaron i relation till den del av populationen som faktiskt arbetar – och inte till hela befolkningen i arbetsför ålder – ger en mer rättvisande bild av sjukfrånvaron i Sverige. En ny analys från Försäkringskassan...

  • Posted februari 20, 2021
  • 0
 • Fortsatt tuffa tider för städ- och servicebranschen

  Sjukfrånvaron är fortsatt hög och andelen företag som säger upp fast personal har ökat. Det visar en undersökning från Almega Serviceföretagen som gjorts bland medlemsföretagen. – Det är en polarisering i branschen där fler bolag går bättre,...

  • Posted februari 10, 2021
  • 0
 • Ökad oro när sjukfrånvaron planar ut

  Ökad oro när sjukfrånvaron planar ut – aktuell sjukskrivningssituation 28/4! – Vi kan glädjande nu börja se en balans i antalet nya frånvaroanmälningar i jämförelse med hur många som blir friska. Trenden har börjat plana ut och...

  • Posted maj 2, 2020
  • 0
 • Andelen som sjukskrivit sig har ökat med 39 procent inom Hotell och restaurang

  Nu ökar sjukfrånvaron markant. Andelen schemalagda timmar som anställda sjukskrev sig från har ökat med 60 procent i Sverige, 83 procent i Norge och 162 procent i Storbritannien i mars jämfört med månaden innan. I Sverige ökar...

  • Posted april 3, 2020
  • 0
 • Hot och våld vardag i välfärden

  Åtta av tio arbetsplatser med mest sjukfrånvaro på grund av hot eller våld återfinns inom kommunal eller landstingsdriven verksamhet. Varken poliser eller väktare har lika mycket jobbfrånvaro orsakad av hot och våld som yrkesgrupper inom skola, vård...

  • Posted juni 16, 2018
  • 0
 • ​Dåliga möten kostar tre gånger så mycket som sjukfrånvaron

  ​Dåliga möten kostar tre gånger så mycket som sjukfrånvaron – det är dags att sluta slösa med arbetsgivarnas pengar och medarbetarnas tid. Att vi tillbringar mycket av vår arbetstid i möten är välkänt, men hur effektiva är...

  • Posted december 11, 2017
  • 0
 • Lokalt | Krafttag saknas mot ökade sjukskrivningar i regionen

  Sjukfrånvaron bland vårdpersonal i länet fortsätter att öka meddelar regionstyrelsen idag. Idag har över 400 anställda i regionen varit sjukskrivna mer än tre månader. Nästan 200 personer har varit sjukskrivna i över ett år. – Det här...

  • Posted juni 7, 2016
  • 0