Risk för långvarig sjukfrånvaro

By on 12 juni, 2023
Arkivbild

Risk för långvarig sjukfrånvaro, minst skillnad mellan kvinnor och män i Örebro län. Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, är Sveriges mest omfattande rapport inom området.

Statistiken visar att minst skillnad mellan kvinnor och män när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro finns i Örebro län, i Dalarnas län är skillnaden mellan könen störst.

– Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Minst skillnad mellan könen i Örebros län

– Den minsta skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro 2021 var i Örebros län, med drygt 7 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Elin Henriksson.

Störst skillnad mellan könen i Dalarnas län

– Och den största skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro 2021 var i Dalarnas län, med knappt 19 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Elin Henriksson.

Högst risk för långvarig sjukfrånvaro för kvinnor i Dalarnas län och lägst risk för kvinnor i Stockholms län

– Kvinnor hade 2021 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Under 2021 var risken för kvinnor lägst i Stockholms län med 21,2 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Högst risk för kvinnor hade Dalarnas län, med 32,8, säger Elin Henriksson.

Högst risk för långvarig sjukfrånvaro för män i Gävleborgs län och lägst för män i Stockholms län

– För män var risken för långvarig sjukfrånvaro högst i Gävleborgs län med 17,6 och lägst i Stockholms län med 11,6.

– Totalt för båda könen var risken för långvarig sjukfrånvaro i Sverige högst i Gävleborgs län med 24,0 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i Stockholms län med 16,4 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Elin Henriksson.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Afa Försäkring

You must be logged in to post a comment Login