All posts tagged "AFA försäkring"

 • Män har högre risk än kvinnor för allvarliga arbetsolycksfall

  Nu släpps Afa Försäkrings stora årliga statistikrapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad, med statistik uppdelad på olika yrkesgrupper, åldersgrupper, kön och avtalsområden. Den visar bland annat att flest allvarliga arbetsolyckor drabbar män och...

  • Posted juni 10, 2024
  • 0
 • Städ och fastighet högre risk för allvarliga arbetsolycksfall

  Anställda inom yrkesgrupperna städ och fastighet, har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden. Den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring...

  • Posted juni 7, 2024
  • 0
 • Antalet beviljade föräldrapenningtillägg minskar

  Antalet beviljade föräldrapenningtillägg har minskat på senare år, framför allt bland unga föräldrar. En orsak är att färre barn föds i Sverige. Det visar Afa Försäkrings aktuella statistikrapport, som även listar de tio kollektivanslutande fackförbund som har...

  • Posted mars 7, 2024
  • 0
 • Snökaos och halka

  Snökaos och halka, vissa yrken särskilt utsatta för fallolyckor. Vintern är på ingång och med fallande temperaturer och snö blir det halt på våra vägar, den senaste veckan har SMHI varnat för snökaos i flera delar av landet....

  • Posted november 8, 2023
  • 0
 • Yrkesgrupper med hög risk för långvarig sjukskrivning

  Yrkesgrupperna socialt arbete och städare och fönsterputsare, har hög risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Det visar en aktuell statistikrapport från Afa Försäkring. Rapporten beskriver långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos för anställda inom avtalsområdena Kommuner och...

  • Posted november 5, 2023
  • 0
 • Högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos

  Kvinnor runt 40 år, högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Kvinnor löper mer än dubbelt så hög risk som män att drabbas av långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, visar en aktuell statistikrapport från Afa Försäkring....

  • Posted oktober 24, 2023
  • 0
 • Antalet allvarliga arbetsolyckor har ökat

  Antalet allvarliga arbetsolyckor har ökat, risken åter på samma nivå som innan pandemin. Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall har ökat 2021 i jämförelse med 2020, vilket är ett tecken på att covideffekterna på arbetsmarknaden har avtagit. Risken...

  • Posted juni 17, 2023
  • 0
 • Risk för långvarig sjukfrånvaro

  Risk för långvarig sjukfrånvaro, minst skillnad mellan kvinnor och män i Örebro län. Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att minst skillnad mellan kvinnor och...

  • Posted juni 12, 2023
  • 0
 • Vanligaste allvarliga arbetsolyckorna inom restaurang

  Några av de vanligaste orsakerna till ett allvarligt arbetsolycksfall inom restaurang är att falla, bränna eller skära sig. Restauranganställda har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport...

  • Posted maj 21, 2023
  • 0
 • Hot, våld, rån drabbar många inom handeln

  Hot, våld, rån drabbar många inom handeln, särskilt de unga. En av de vanligaste orsakerna till ett allvarligt arbetsolycksfall inom handeln är hot, våld och rån, många av de som drabbas är unga. Anställda inom handel har dock...

  • Posted maj 13, 2023
  • 0