Högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos

By on 24 oktober, 2023
Arkivbild

Kvinnor runt 40 år, högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Kvinnor löper mer än dubbelt så hög risk som män att drabbas av långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, visar en aktuell statistikrapport från Afa Försäkring. Högst är risken mitt i livet i åldern 36–45 år.

Rapporten beskriver långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, för anställda inom avtalsområdena Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO.

– Tittar man på långvarig sjukfrånvaro generellt i Sverige oavsett diagnos, så är trenden att risken ökar med åldern och når en topp i åldersgruppen 56–64 år. Detta åldersmönster stämmer dock inte för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Här ser vi i stället att risken är allra högst när man är mitt i yrkeslivet i åldern 36–45 år, i synnerhet för kvinnor, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. 

– Kvinnorna i den åldern har mer än dubbelt så hög risk som män för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Med risk avser vi antal nya långa sjukfall per tusen sysselsatta.

Tre vanligaste psykiska diagnoserna – står för 90 procent av långvariga sjukfrånvaron

– Inom båda avtalsområdena Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO är ”reaktion på svår stress”, där bland annat utmattningssyndrom ingår, den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Det gäller för både kvinnor och män. Näst vanligast är ”förstämningssyndrom”, som framför allt utgörs av depressionsdiagnoser. Därefter följer ”ångestsyndrom”. De här tre diagnosgrupperna står tillsammans för över 90 procent av den långvariga sjukfrånvaron med psykisk diagnos, säger Elin Henriksson.

Kvinnor tre gånger så hög risk som män att drabbas av reaktion på svår stress

– Inom båda avtalsområdena har kvinnor tre gånger så hög risk för långvarig sjukfrånvaro på grund av reaktion på svår stress som män. Kvinnor har också dubbelt så hög risk för förstämningssyndrom och ångestsyndrom som män inom samma avtalsområde, säger Elin Henriksson.

Statistik för olika yrken, åldrar, län presenteras i rapporten

Rapporten som släpps är omfattande och beskriver långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos inom flera områden för anställda inom Kommuner och regioner och privatanställda arbetare. Förutom de vanligaste diagnoserna och skillnader mellan kön inom de båda avtalsområdena, så redovisas även statistik för olika yrkes- och åldersgrupper. Även regionala siffror per län presenteras. För privatanställda arbetare redovisas också statistik för kortvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos.

Statistiken kan förebygga sjukfrånvaro

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som arbetsmarknadens parter tar del av. 

– Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Elin Henriksson.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Afa Försäkring

You must be logged in to post a comment Login