Långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos

By on 15 december, 2022
Arkivbild

Långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos vanligast mitt i livet, särskilt bland kvinnor. Ju äldre vi blir desto högre blir risken för långvarig sjukfrånvaro, i alla fall generellt sett. Men det gäller inte alltid.

Långvarig sjukfrånvaro för psykiska diagnoser sticker ut i statistiken, där är risken istället som högst mitt i livet. Allra högst risk har kvinnor i fyrtioårsåldern. Det visar aktuell statistik i en ny rapport från Afa Försäkring.

– Generellt sett ökar risken för långvarig sjukfrånvaro med åldern. Åldersgruppen 16–25 år har den lägsta risken medan åldersgruppen 56–64 år har den högsta risken. Men när det gäller risken för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos så ser åldersbilden helt annorlunda ut, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Högst risk för kvinnor runt 40 år

– Vi ser ett avvikande mönster när det gäller psykiska diagnoser, där toppar risken för långvarig sjukfrånvaro när man är mitt i livet. Till skillnad från den sammanlagda sjukfrånvaron – där risken ökar ju äldre man blir – är risken för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos som högst i åldersgruppen 36–45 år. Fram till dess ökar risken med åldern för att sedan minska. Detta gäller båda könen men är särskilt påtagligt för kvinnor.

Utmattningssyndrom och andra stressreaktioner vanligast

– Den allra vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos för åldersgruppen 36–45 år är reaktion på svår stress, särskilt för kvinnor. Det kan innebära att man drabbas av utmattningssyndrom och andra stressreaktioner. Andra vanliga orsaker är förstämningssyndrom, som framförallt utgörs av depressionsdiagnoser och ångestsyndrom, säger Andreas Ek.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Andreas Ek.

Tips på förebyggande arbete

Psykisk ohälsa i arbetslivet kan förebyggas. Suntarbetsliv och Prevent arbetar aktivt med att ta fram förebyggande tips och råd. Här är några länkar till vidare tips:

Vad är psykisk ohälsa? – Suntarbetsliv – suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/vad-ar-psykisk-ohalsa/

Vägen till väggen – Suntarbetsliv – suntarbetsliv.se/verktyg/vagen-till-vaggen/

Praktiska råd om stress i arbetet – Prevent – prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/osa/stress/praktiska-rad/

Hälsa
Örebronyheter

Källa Afa försäkring

You must be logged in to post a comment Login