Alla inlägg taggade "Varg"

 • Vargens återkomst har ökat klyftan mellan stad och land

  I takt med att den svenska vargstammen har vuxit och fler har kommit i kontakt med varg, har också motståndet mot varg ökat. Vargpolitiken har även skärpt motsättningen mellan stad och landsbygd. Det visar Max Eriksson i...

  • Skrivet januari 15, 2017
  • 0
 • Länet – Beslut om licensjakt på varg i Värmlands och Örebro län 2017

  Länsstyrelsen i Värmland och Örebro län har beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom det länsgemensamma reviret Loka. Länsstyrelsen Värmland har även beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom reviret Brattfors i Värmlands län. Jakten får...

  • Skrivet september 30, 2016
  • 0
 • Lokalt | Varg i västra Örebro

  09:36, Djur skadat/omhändertaget, Örebro Sedan strax efter 09:30 tiden har en varg uppehållit sig i västra Örebro. Många samtal har inkommit till polisen i ärendet. Senaste uppgiften i skrivande stund anger att vargen springer söderut på E20...

  • Skrivet april 15, 2016
  • 0
 • Lokalt | Licensjakt på varg 2016

  Länsstyrelsen Dalarna har i dag fattat beslut om licensjakt på varg i Dalarnas län 2016. Beslutet innebär att jakten sker inom Lövsjö-reviret. Totalt får högst åtta vargar fällas. Visar det sig att det finns färre individer inom det...

  • Skrivet november 11, 2015
  • 0
 • Regionalt | ”Fjälljakten, viktigt att hantera trots nedlagd utredning”

  Jaktlagsutredningen har pågått sedan januari 2013. Två delbetänkanden har lämnats av utredaren till regeringen. Det första rörde myndighetsansvaret för jakt- och viltförvaltningsfrågor i landet och det andra delbetänkandet behandlade ett antal sakfrågor i vildsvinsförvaltningen, bland annat utfodring...

  • Skrivet februari 11, 2015
  • 0
 • ”Ett logiskt och bra beslut” angående licensjakten på varg

  Allting pekar nu mot att vinterns vargjakt kan komma igång – trots allt. Kammarrätten i Göteborg valde under torsdagen att undanröja Förvaltningsrätten i Karlstads beslut att stoppa licensjakten på varg. – I sak säger Kammarrätten att beslutet...

  • Skrivet januari 16, 2015
  • 0
 • Allt pekar mot vargjakt i vinter

  Allting pekar nu mot att vinterns vargjakt kan komma igång – trots allt. Kammarrätten i Göteborg valde under torsdagen att undanröja Förvaltningsrätten i Karlstads beslut att stoppa licensjakten på varg. – I sak säger Kammarrätten att beslutet...

  • Skrivet januari 16, 2015
  • 0
 • Överklagar den stoppade licensjakten på varg

  Jägarnas Riksförbund (JRF) överklagar den stoppade licensjakten på varg. Utgångspunkten i JRF:s överklagan är att föreningen Nordulv redan fått sin sak överprövad och att Sverige därmed uppfyller intentionerna i Århuskonventionen. – Vi agerar eftersom Nordulv överklagat rätten...

  • Skrivet januari 13, 2015
  • 0
 • Ett dråpslag för en normaliserad vargförvaltning

  En majoritet av Sveriges befolkning tycker det är dags att förvalta vargarna. En majoritet av Sveriges riksdag vill ha igång en licensjakt. Trots det stoppas den, dagen innan den skulle inledas. – Det är oanständigt att det...

  • Skrivet januari 10, 2015
  • 0